Skip to main content
DA / EN

Om uddannelsesadministration

Afgørelse eller administrativ beslutning?

Vejvisningstræet hjælper sagsbehandleren i vurderingen

Sagsbehandlere skal jævnligt vurdere, hvorvidt en given sag eller henvendelse skal besluttes administrativt eller afgøres i forvaltningslovens forstand. Til at hjælpe med at vurdere netop det, er vejvisningstræet nu tilgængelig via den uddannelsesjuridiske regelsamling.

Begreberne: ”afgørelse” og ”beslutning”

I vejvisningstræet opereres der med begreberne ”afgørelse” og ”beslutning” som sondring mellem de to typer af svar, som en sag eller henvendelse vil ende med:

  • Afgørelse betyder, at der gives et svar i henhold til de regler i forvaltningsloven, der gælder for afgørelser, herunder, at afgørelsen indeholder en klagevejledning.
  • Beslutning betyder, at der gives et administrativt svar inden for rammerne af faktisk forvaltningsvirksomhed.

Hvordan bruges vejvisningstræet?

Af regelsamlingen fremgår dokumentet ’Beskrivelse af brug af vejvisningstræ inkl. eksempler’, som nærmer beskriver anvendelse af træet og eksempler på sagstyper samt opmærksomhedspunkter generelt.

Vil du vide mere?

Find vejvisningstræet og beskrivelsen i den uddannelsesjuridiske regelsamling på Servicesiden Undervisning på SDUnet.

Kontakt Uddannelsesjuridisk Team på uddannelsesjura@sdu.dk.

 
Redaktionen afsluttet: 31.05.2023