Skip to main content
DA / EN

Om brugen af generativ AI

Regler for brugen af generativ AI i eksamen og prøver er opdateret

Fagmiljøer skal være opmærksomme på evt. behov for ændringer af fagbeskrivelser - allerede til forår 2025

Af SDU Studieservice, , 28-06-2024

Regler for brugen af generativ kunstig intelligens (generativ AI) i eksamen og prøver er blevet opdateret og erstatter de hidtil gældende retningslinjer, som blev udmeldt d. 29. september 2023.

Hvad er de generelle regler

Det er tilladt for studerende at anvende generativ AI ved udfærdigelse af skriftlige hjemmeopgaver, herunder bachelorprojekter, afgangsprojekter og specialer, under forudsætning af, at det er tydeligt angivet.

Det er ikke tilladt at anvende generativ AI i forbindelse med skriftlige stedprøver, andre prøver under opsyn eller i forbindelse med mundtlige prøver.

Eventuelle undtagelser vil fremgå af fagbeskrivelsen.

Hvad er det nye

Der kan være forskellige behov fra undervisning til undervisning eller fra eksamen til eksamen. Derfor giver de opdaterede regler mulighed for en konkret vurdering på faget om, hvorvidt generativ AI må bruges i eksamen. Vurderes det, at der er behov for at afvige de generelle regler, skrives undtagelsen i den pågældende fagbeskrivelse.

Fagmiljøerne skal være opmærksomme på fakultetets årshjul og frister for evt. ændring af fagbeskrivelser til kommende semestre herunder allerede til forår 2025.

I informationen til de studerende vil fagbeskrivelser blive fremhævet som stedet at nærlæse forhold vedr. brugen af generativ AI, lige som der vil blive henvist til undervisere, skulle der være tvivl.

Vil du vide mere

Information til studerende og relateret vejledning vil blive opdateret på mitsdu.dk/AIpaaSDU løbende frem mod 1. september 2024, hvor de opdaterede regler træder i kraft. De opdaterede regler vil yderligere blive annonceret via diverse kanaler i et samarbejde på tværs af fakulteter og fællesadministrative enheder.

Information til SDU’s ansatte er samlet på en dedikeret side på Servicesiden Undervisning på SDUnet. Herfra vil du kunne tilgå reglerne og den information, som er tilgængelig for studerende.

Spørgsmål til reglerne kan rettes til: uddannelsesjura@sdu.dk.

Spørgsmål og kommentarer til processen for opdatering af reglerne kan rettes til projektleder Nina Thorsted Petersen på ninat@sdu.dk.

Spørgsmål til formidlingen af reglerne kan rettes til: uddannelseskommunikation@sdu.dk.

Spørgsmål til kompetenceudvikling for undervisere i brugen af generativ AI, samt facilitering af faglige drøftelser om generativ AI i eksamen kan rettes til: sduup@sdu.dk 

De hidtil gældende regler kan læses i denne artikel udgivet på Servicesiden Undervisning d. 29. september 2023.

Redaktionen afsluttet: 28.06.2024