Skip to main content
DA / EN

Om brugen af kunstig intelligens

Brugen af kunstig intelligens

Nye fællesregler er offentliggjort – gældende i E23 og V23/24

Fællesregler for brugen af generativ kunstig intelligens (generativ AI) på SDU er blevet offentliggjort på MitSDU og erstatter de hidtil gældende retningslinjer, som blev udmeldt d. 21. december 2022. Retningslinjerne kan blive justeret gældende fra start af et nyt semester.

Hvad er det nye

Af de nye fællesregler fremgår, at det på visse kurser vil fremgå af fagbeskrivelsen, hvis det ikke er tilladt at anvende generativ AI, såsom ChatGPT m.fl.. Derudover gives der eksempler på hvornår generativ AI kan være nyttig ifm. de studerendes læring, og der henvises til god akademisk praksis generelt.

I forhold til eksamen er det ikke tilladt at bruge generativ AI i forbindelse med skriftlige stedprøver eller mundtlige prøver. Det gælder også til skriftlige stedprøver/mundtlige prøver, hvor alle hjælpemidler er tilladt. I forbindelse med afleveringer og projekter, herunder afsluttende projekter, er det tilladt at bruge generativ AI, hvis studerende følger god akademisk praksis.

Brugen af generativ AI i strid med retningslinjerne vil blive betragtet som kommunikation med andre og dermed eksamenssnyd. Det gælder også til skriftlige stedprøver/mundtlige prøver, hvor alle hjælpemidler er tilladt, medmindre andet specifikt er angivet i fagbeskrivelsen eller eksamensopgaver.

Vil du vide mere om reglerne

Vil du læse reglerne eller henvise til dem, kan du bruge disse links:

Disse og andre korte links er samlet i listen her.

De hidtil gældende regler kan læses her.

Spørgsmål kan rettes til uddannelsesjura@sdu.dk.

Vil du vide mere om projektet

Læs om projektet Generativ AI på uddannelsesområdet på SDU her på SDUnet.

Redaktionen afsluttet: 29.09.2023