Skip to main content
DA / EN

Om regler

De studerendes brug af chatbots

Brugen er ikke tilladt ifm. eksaminer og undervisning

Opdatering d. 29.9.2023: Nye regler er gældende - læs mere her.

SDU gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at bruge chatrobotter, herunder ”ChatGPT”, i forbindelse med eksaminer og undervisning, medmindre brugen heraf er specifikt oplistet som en direkte del af eksamen eller undervisningen.

Brud på regler

Ikke-tilladt brug af chatrobotter vil blive betragtet som et brud på §§ 2 og 3 i ”Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved SDU”. Et konstateret brud på reglerne vil føre til, at studerende mister prøveforsøget og vil herudover enten få tildelt en advarsel eller blive bortvist fra SDU.

Redaktionen afsluttet: 21.12.2022