Skip to main content
DA / EN

Om optagelse

Optagelse af ukrainske og russiske studerende

Håndtering af henvendelser om at læse på SDU

Vi oplever helt naturligt et stigende antal henvendelser fra ukrainske og russiske studerende, der har brug for hjælp, og som gerne vil læse i Danmark i en periode. Alle henvendelser om optagelse og indskrivning håndteres af SDU Studieservice, og alle spørgsmål om muligheder skal ligeledes henvises til SDU Studieservice via de vanlige kanaler, der fremgår af www.sdu.dk. Herfra har SDU Studieservice etableret en intern proces, der sikrer en ens håndtering af forespørgslerne.
 
Vi kender endnu ikke rækkevidden af vores muligheder for at hjælpe disse studerende - hvad enten de er flygtninge eller på anden vis berørte af situationen i Ukraine.
Vi modtager derfor deres ønsker og oplyser dem om, at vi vender tilbage hurtigst muligt. Vi er optaget af at hjælpe den enkelte bedst muligt!
 
Folketinget har vedtaget lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, og vi afventer nu udmøntningen heraf gennem bekendtgørelser, der rammesætter hjælpemulighederne. Vi håber hermed at kunne frigøre os fra fx adgangskrav og undervisningssprog. Det er vigtigt, at vi ikke lige nu får vejledt med afsæt i de sædvanlige regler.
 
Læs også SDU’s udmelding om opbakning til Ukraine, hvor du kan læse om hjælp til indskrevne studerende og ansatte.
Redaktionen afsluttet: 21.03.2022