Skip to main content
DA / EN

Om uddannelsesadministration

Godt at vide om planlægning af digitalt understøttet undervisning

UFM's definition af digitalt understøttet undervisning giver anledning til spørgsmål

Uddannelses- og Forskningsministeriet har et Timetalssystem til indberetning af undervisnings- og vejledningstimer, der viser, hvor mange lektioners undervisning og vejledning uddannelsesinstitutionerne planlægger at tilbyde de studerende på de videregående uddannelser.

I marts 2022 er Danske Universiteter og UFM blevet enige om en ny formulering omkring den digitalt understøttede (=IKT-baserede) undervisning. Den nye formulering lyder sådan: 

"For at den IKT-baserede aktivitet (fx videoer, feedback, quizzer og dialog) kan medtages kræves det, at aktiviteten er tilrettelagt, superviseret og faciliteret af underviseren samt at der er en betydelig interaktion mellem underviser og studerende omkring aktiviteten. IKT-baseret undervisning kan foregå både synkront og asynkront, og der er ikke et krav om simultan tilstedeværelse, men det er et krav, at de IKT-baserede aktiviteter indgår som elementer i undervisningen. Kun underviserens planlagte tidsforbrug til interaktion (dvs. ekskl. undervisningsforberedelse, rettearbejde og lign.) kan medtages. IKT-baserede aktiviteter tæller ikke med i de tilfælde hvor aktiviteterne tilsvarer almindelig forberedelse. Det kan fx være hvor de studerende på egen hånd afspiller optagede videoer eller arbejder med andre digitale læringsressourcer."

Denne nye formulering (men også den tidligere) giver hos den enkelte underviser eller administrative medarbejder, der skal planlægge IKT-baseret undervisning anledning til mange spørgsmål om hvilke undervisningsaktiviteter, der kan tælle med. Derfor er SDU i øjeblikket i proces med at tage stilling til hvordan ovenstående formulering implementeres. Der forventes en afklaring før det kommende semester, og beslutningen vil blive meldt bredt ud - herunder både til uddannelsesadministrative medarbejdere, undervisere og e-læringsmedarbejdere.

Redaktionen afsluttet: 29.04.2022