Skip to main content

Om regler

Ny-klassificering: Enkeltpersoners karakter og karaktergennemsnit klassificeres som en fortrolig oplysning

Det er resultatet efter tværgående drøftelser på baggrund af forskellig praksis

Enkeltpersoners karakterer og karaktergennemsnit bør fremadrettet klassificeres som en fortrolig oplys-ning på SDU. Det er det primære budskab i notatet ”Klassifikation af enkeltpersoners karakter og karak-tergennemsnit”, som er udarbejdet af compliance enheden i SDU Digital.

Der er tale om en ny-klassificering, hvorfor det er vigtigt, at emnet bliver gjort bekendt for alle personer på SDU, der kan komme i berøring med enkeltpersoners karakterer og karaktergennemsnit. Det være sig både VIP- og TAP-ansatte, samt eventuelle censorformandskaber, som har sekretariatet ved SDU.
Bruger man de rette systemer til håndtering af karakterer, dvs. STADS og Digital Eksamen, kan man vide sig sikkert, at systemerne er gearet til den nye klassificering. Men skulle mail blive anvendt til håndtering af karakterer, skal man være opmærksom og sikre, at mails bliver slettet igen.

Find notatet i den uddannelsesjuridiske regelsamling.

Vil du vide mere?

Kontakt din informationssikkerhedskoordinator.

Redaktionen afsluttet: 07.12.2022