Skip to main content
Økonomiservice

Fleks

Revideret flekstidsordning for Fællesadministrationen

En revideret flekstidsordning for Fællesadministrationen træder i kraft den 1. september 2022. Fællesadministrationens samarbejdsudvalg (ASU) har revideret flekstidsordningen efter et grundigt forarbejde i en arbejdsgruppe under ASU.

Af Lone Mikkelsen (næstformand, ASU) og Thomas Buchvald Vind (formand, ASU), 15-08-2022

En mere fleksibel arbejdsdag, tydeliggørelse af formålet med ordningen samt behov for modernisering har været hovedårsagerne til revisionen. Formålet er en væsentlig forståelses- og fortolkningsramme for ordningen. Det fremgår bl.a. at:

  • Ambitionen er at Fællesadministrationen er en virksom og levende arbejdsplads, hvor hensynet til universitetets funktionsdygtighed, det faglige og sociale fællesskab og fleksibilitet for medarbejdere og ledere går hånd i hånd.
  • Flekstidsordningen udmøntes med fokus på rummelighed og tillid.
  • Det er en del af ledelsesansvaret at prioritere opgaverne og sikre, at arbejdet planlægges, så opgaverne løses effektivt og rettidigt, og så medarbejderne kan opretholde en fornuftig balance mellem arbejds- og privatliv.
  • Medarbejderne har et vist råderum ift. tilrettelæggelse af arbejdet og forventes at tilrettelægge arbejdstiden, så afdelingens behov og opgaver løses tilfredsstillende
  • Fællesadministrationens områder er forskellige og at det har betydning for aftalens udmøntning

Som formand og næstformand i ASU er det vort håb, at ordningen kan medvirke til, at Fællesadministrationen er en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker, udvikler og fastholder medarbejdere.

Flekstidsordningen træder i kraft den 1. september 2022. Områdecheferne vil præsentere ordningen i de enkelte afdelinger inden ikrafttræden, så vi kommer godt fra start.

Du kan finde ordningen på siden om Arbejdstid under fanen Flekstid.

Der arbejdes i regi af HSU på rammer for SDU som fleksibel arbejdsplads. Mere om det senere.

Redaktionen afsluttet: 15.08.2022