Skip to main content
DA / EN

Evalueringsstrategi

Efter undervisers ønske – skema er tilgængelig. Evalueringen er til undervisers interne brug og underviser afgør, hvilke fag der skal midtvejsevalueres. 

Efter hvert semester foretages en mundtlig studenterrefleksion ved studiementor på tværs af discipliner. Der afrapporteres til studienævnet. 

Der er metodefrihed til evaluering. De fem emner der findes i spørgeskemaet i EVAL skal berøres i evalueringen (indbefatter nedstående emner). Underviser kan benytte evalueringsskema via EVAL (oplyses til studiesekretær ved semesterstart). Rapport på baggrund af evalueringen sendes til studienævn.  

Alle nye discipliner, discipliner der kører med ny underviser siden sidste udbud, discipliner med ændret fagbeskrivelse slutevalueres. Herudover discipliner, hvor underviser ønsker det.

 

Se de fem emner herunder. 

Nr. Spørgsmål
1 Formål: Det blev tidligt i undervisningen gjort klart for mig, hvad der er formålet med faget, og hvad jeg forventes at lære.
2 Sammenhæng: Der er en tydelig sammenhæng mellem fagets formål, undervisningens indhold og eksamen.
3 Forståelse: Jeg har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen (inkl. selvstændig forberedelse, arbejde i studiegrupper mm.)
4 Aktivitet: Undervisningen har understøttet mig i aktivt at lære (fx via diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse)
5 Samarbejde og dialog: Der har været et godt samarbejde og dialog mellem studerende og undervisere

Scoreskala: 1=helt uenig, 2= uenig, 3=hverken enig eller uenig, 4=enig, 5=meget enig, 6=ved ikke/ikke-relevant


Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

Evalueringen kan foretages via EVAL. Herudover forventes det, at de studerende er mindre ’evalueringstrætte’ fordi ikke alle discipliner evalueres. Studienævn kan rykke underviser for evaluering.

Tiltag der iværksættes af studienævn på baggrund af evalueringerne formidles til de studerende via fagrådet.

Sidst opdateret: 05.04.2022