Skip to main content

Uddannelseskvalitet og politik

På Det Humanistiske Fakultet sigter vi efter at fastholde den samme høje kvalitetsstandard ved indretningen af vores kvalitetssystem, når vi udvikler vores kvalitetssystem, og når vi opretter eller ændrer i uddannelser.

SDU’s kvalitetssystem 

Fakultetets arbejde med uddannelseskvalitet indgår naturligt i SDUs kvalitetssystem, som på den ene side sætter en fælles ramme, der sikrer, at alle uddannelser på universitetet har samme høje kvalitet, men som samtidig giver plads til at tage hensyn til de forskellige forhold, der er på de enkelte fakulteter og i fællesadministrationen.

Læs om SDU’s kvalitetssystem på sdu.dk 

Kontakt

Har du spørgsmål til arbejdet med uddannelseskvalitet, som ikke besvares på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte Uddannelse & kvalitet

 

 

 

Sidst opdateret: 15.11.2023