Skip to main content

Uddannelse og kvalitet

Uddannelse og kvalitet yder ledelsessupport til prodekanen for uddannelse, herunder sekretariatsbetjening af fakultetets Uddannelsesråd. Derudover understøtter Uddannelse og kvalitet implementeringen af SDUs kvalitetspolitik på studieniveau og yder legalitetsmæssig sparring for studieledere og studienævnssekretærer.

Hvis du har spørgsmål vedr. uddannelse og kvalitet, kan du kontakte en af medarbejderne eller skrive til Uddannelse og kvalitet.