Skip to main content

Økonomi

Økonomistyring, budgettering og bogføring for fakultetsadministrationen, herunder Ph.d.-skolen og studienævnene ved Det Humanistiske Fakultet.