Skip to main content

Fakultetssekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariatet leverer administrativ understøttelse til fakultetets ledelse, institutter, forskningsenheder samt fakultære råd, nævn og udvalg. Derudover understøtter sekretariatet fakultetets aktiviteter inden for forskning og uddannelse med servicefunktioner inden for ph.d. administration, økonomi , ekstern forskningsfinansiering samt kommunikation og digitalisering.

Sekretariatets medarbejdere arbejder på tværs af hele fakultetet og understøtter således både videnskabelige, administrative og tekniske medarbejdere på alle fakultetets institutter samt de studerende på fakultetets uddannelser.

Fakultetssekretariatet ledes af sekretariatschefen.