Skip to main content

Vejledning og gennemførelse

Studievejledningen  på Humaniora vejleder cirka 3000 humaniorastuderende årligt, om deres muligheder undervejs i uddannelsen. Studievejlederne kender de regler, rammer og procedurer som gælder for de studerende - og hvordan det bringes i spil i en vejledning, der støtter og motiverer de studerende til handling. 

Studievejledningen udvikler og driver (ofte i tæt samarbejde med fagmiljøer) indsatser, der forebygger frafald og styrker de studerendes engagement på studiet, fx How to Uni og Klar til Kandidat. Teamet står også for studiestartskoncepter (FYE), uddannelse af tutorer og studiegruppefaclitatorer og kvalitetssikring af studiestartsprogrammer, og kobler aktiviteterne til den aktuelle employabilitetsdagsordenen. Indsatserne er videnbaserede og evalueres. 

Kontakt Studievejledningen på Humaniora, ved at tage fat i en af medarbejderne eller skrive til Studievejledningen på Humaniora