Skip to main content
DA / EN

Evalueringsstrategi

Evalueringen foretages mundtligt eller skriftligt. Underviser er ansvarlig for at evalueringen gennemføres.

Alle udbudte fag midtvejsevalueres. 

Alle udbudte fag slutevalueres. En oversigt over spørgsmålene i evalueringerne findes længere nede på siden.

Nr. Udsagn
1 Formål: Det blev tidligt i undervisningen gjort klart for mig, hvad der er formålet med faget, og hvad jeg forventes at lære
2 Sammenhæng: Der er en tydelig sammenhæng mellem fagets formål, undervisningens indhold og eksamen
3 Forståelse: Jeg har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen (inkl. selvstændig forberedelse, arbejde i studiegrupper mm.)
4 Aktivitet: Undervisningen har understøttet mig i aktivt at lære (fx via diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse)
5 Aktivitet: Hvor mange undervisningsgange har du deltaget i? [1: Ingen, 2: Mindre end halvdelen, 3: Cirka halvdelen, 4: Mere end halvdelen, 5: Alle undervisningsgange]
6 Aktivitet: Hvor mange timer har du brugt på at arbejde med/forbedrede dig til dette fag? [fritekstfelt]
7 Samarbejde og dialog: Der har været et godt samarbejde og dialog mellem studerende og undervisere.

Scoreskala: 1=helt uenig, 2= uenig, 3=hverken enig eller uenig, 4=enig, 5=meget enig, 6=ved ikke/ikke-relevant


Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

SN vil bede studielederne om at opfordre undervisere til at præsentere de studerende for vigtigheden af evalueringerne – og til at indlægge tid i undervisningen til udfyldning af evalueringerne. Derudover kan undervisere sende påmindelser, hvis svarprocenten halter.

Efter hver endt evalueringsproces, sørger SN for at dets rapport om evalueringerne bliver tilgængelig for de studerende.

Sidst opdateret: 05.04.2022