Skip to main content
DA / EN
Dekanens ord

Den kontrollerede opbremsning af økonomien

Processen for KOP-23 er nu overstået og fakultetet er i mål med at finde de nødvendige tilpasninger.

Af Marianne Holmer, , 08-06-2023

Kære medarbejder

SDU er nu kommet igennem den kontrollerede opbremsning af økonomien, og information omkring økonomien kan læses på Budget 2023-siderne her på SDUnet, hvor der blandt andet er en detaljeret gennemgang af besparelserne i Fællesadministrationen, som har været efterspurgt af Det Naturvidenskabelige Fakultet. Opgaveglidning har været italesat som en udfordring ved besparelser, men nu er det altså muligt at danne sig et overblik i det tilgængelige materiale, hvor ændringerne er beskrevet.

Mange har spurgt til lukning af strategiske indsatser som DIAS og SCC, men her fastholder SDU’s bestyrelse en fortsættelse, da strategiske indsatser er vigtige for fortsat at udvikle universitetet. Vi kan nu informere mere detaljeret om besparelserne på Det Naturvidenskabelige Fakultet og konsekvenserne heraf.

Det Naturvidenskabelige Fakultet er i den situation, at vi kan kompensere nedgangen i uddannelsesindtægter ved at søge flere eksterne midler. Vi er således allerede i gang med den omstilling som skal ske for hele SDU fra at være domineret af uddannelsesindtægter til fremtidigt at øge indtægterne via eksterne projekter.

Institutterne har lagt ambitiøse men realistiske planer for at hjemtage flere midler, og allerede nu har vi kunnet øge hjemtaget. Vi forventer således at komme i mål med budgetterne og dermed opnå balance på alle institutter som planlagt i 2027.

Vi vil så vidt muligt forsøge at finansiere det ekstra behov for administrativ understøttelse ved dækning via eksterne midler, hvor indførslen af projekttillæg for private fonde forventes at kunne bidrage hertil.

Rammerne for universiteterne kan dog fortsat ændre sig. Vi afventer således en afklaring omkring kommende reformer af universiteterne, som forhandles i disse dage. Her har det ikke skortet på opråb mod regeringens udspil fra stort set alle interessenter.

Vi må håbe, at politikerne besinder sig og får lavet en fornuftig reform som kan sikre en veluddannet ungdom i fremtiden. Det er der hårdt brug for med alle de udfordringer vi står overfor som samfund.

Marianne Holmer, dekan

Redaktionen afsluttet: 08.06.2023