Skip to main content
DA / EN

FAMU

Nyt referat fra det seneste fakultetsarbejdsmiljø- udvalgsmøde

Referatet fra seneste møde i FAMU ligger nu klar. På dagsordenen var bl.a. APV og ny organisering i SDU - HR. Læs referatet fra mødet.

Mødet blev afholdt den 22. marts. På dagordenen var:

  • Bordet rundt
  • APV: behandling af enhedernes fokusområder
  • Yngre videnskabelige medarbejdere i midlertidige stillinger
  • Præsentation og drøftelse af ny organisation i SDU - HR. 

Læs hele referatet her

Vil du læse mere om fakultetsarbejdsmiljøudvalget?

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget planlægger, leder og koordinerer fakultetets arbejdsmiljøarbejde og agerer kontaktled mellem fakultetet og den øvrige arbejdsmiljøorganisation. Læs mere om udvalget.

Redaktionen afsluttet: 10.05.2022