Skip to main content

Find din lønsagsmedarbejder

Chef for Løn: Marie Ejegod Pedersen

Primære opgaver på Løn:

 

 • Anvisning af løn til fastansatte, d-vip og øvrige kortvarige ansættelsesforhold

 • Udbetaling af feriepenge

 • Indberetning af ændringer i ansættelsesforhold (kontering/ompostering, barsel/orlov, op/ned i tid, lønforhandlinger, ophør, ferieafregning, pension mv.)

 • Indberetning af refusioner (elev-, barsels-, sygdom mv.)

 • Kontingenter

 

Kontakt til ansatte på Løn (fastlønsteamet):

Skriv til loen@sdu.dk vedr. spørgsmål til TAP og VIP (fastlønnede) og honorarudbetalinger

Fastansatte i Fællesområdet inkl. kontoreleverne (undtagen SDUB)

Marie Ejegod Pedersen

Tlf. 6550 7104

ejegod@sdu.dk

Fastansatte, bedømmelseshonorar på SUND på følgende enheder:

 • Fastansatte på fakultetet

 • Sundhedsvidenskab

 • Statens Institut for Folkesundhed (SIF)

 • Retsmedicinsk Institut

 

Scholarstipendier på fakultetet (SUND)
Honorering udenlandske stipendier (hele SDU)

Pia Jespersen

Tlf. 6550 2974

pj@sdu.dk

Fastansatte, bedømmelseshonorar på SUND på følgende enheder:

 • Institut for Molekylær Medicin

 • Institut for Sundhedstjenesteforskning

 • Institut for Psykologi

 • Institut for Regional Sundhedsforskning

 • Institut for Idræt og Biomekanik

 • Biomedicinsk Laboratorium

 • Klinisk Institut

Honorarer Kliniske Lektorer og Kliniske Lærere

Chalotte Rasmussen

Tlf. 6550 2938

csk@sdu.dk

 

Fastansatte og bedømmelseshonorar på SAMF

Fastansatte og bedømmelseshonorar på NAT

Kontigenter (hele SDU)

Udbetaling af honorarer (hele SDU)

 

Hanne Bjerum

Tlf. 6550 3820

habje@sdu.dk

Fastansatte og bedømmelseshonorar på HUM

Fastansatte på Biblioteket

Vagtordninger (primært IT)

Udbetaling af feriepenge

Multimediebeskatning

Honorering af eksamensvagter

Godkendelse af cencorafregninger via e-forms

 

Lene Poulsen

Tlf. 6550 2794

leh@sdu.dk

Fastansatte i Fællesområdet inkl. kontoreleverne (undtagen SDUB)
Refusioner
Udbetaling af honorarer (hele SDU)
Honorering udenlandske stipendier (hele SDU)

Ulla Quist
Tlf. 6550 4675
uq@sdu.dk

Lønsagsbehandler Katrine Brun Johansen er pt. på barsel og kommer retur igen primo 2024.

Kontakt til ansatte på Løn (Timelønsteamet):

Skriv til stud-loen@sdu.dk vedr. stpørgsmål til studentermedhjælpere (D-TAP)
Skriv til dvip-loen@sdu.dk vedr. spørgsmål til Eksterne lektorer, Undervisningsassistenter og Instruktorer (D-VIP)

Løn til studentermedhjælpere (HK, PROSA, SUL, hele SDU).

Løn til Faglige vejledere og studenterstudievejledere (hele SDU).

Løn til D-VIP (Eksterne Lektorer, Undervisningsassistenter og Instruktorer).

 

Mette Ehrenreich
Tlf. 6550 4266
meeh@sdu.dk


Karina Larsen

Tlf. 6550 3470

kmla@sdu.dk

Caroline Bang Pedersen

Tlf. 6550 2612

cbpe@sdu.dk

 

 

Kontakt Løn:

E-mail: loen@sdu.dk  
SDU HR, Løn
Campusvej 55, 5230 Odense M

Sidst opdateret: 29.10.2021