Skip to main content
Fakultetsadministrationen

APV og Trivselsmåling 2021

APV og Trivselsmåling 2024

Følgende personer er medlem af styregruppen:

  • Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, formand for HoAMU
  • Sekretariatsleder Niels Kring, Arbejdsleder og medlem af HoAMU
  • Laborant Christina Bøg Pedersen, Arbejdsmiljørepræsentant og medlem af HoAMU
  • Midlertidig repræsentant Lektor Anja Hvidtfeldt Stanek (Fællestillidsrepræsentant lektor Birgitte Lilholt Sørensen, Tillidsrepræsentant og næstformand i HSU)
  • Chef for Arbejdsmiljø og Udvikling, Karna Khünell Gautier, projektleder
  • Arbejdsmiljøkonsulent Luise Thuesen Marling. 

Referater fra styregruppemøder:

Find den aktuelle svarprocent for besvarelse af APV og Trivselsmålingen 2021 her:
 Dynamisk svarbarometer

Når det endelig spørgeskema er udfærdiget, vil en kopi i PDF være tilgængelig her.

APV for ansatte studerende

 

Svarbarprocent for APV for ansatte studerende

APV for ansatte studerende 2021 endte på samlet 45%.  

Se fordelingen på hovedområde her: Svarbarometer

 

Samtalemodel

Til den opfølgende dialog i enheden har Arbejdsmiljøkontoret lavet en guide til APV samtale med ansatte studerende. Samtalemodellen er en hjælp til enheden, og kan benyttes som værktøj til planlægning og gennemførelse af samtale, uanset hvem der skal gennemføre samtalen.

Samtalemodellen findes på dansk og engelsk.

Notatark i wordudgave: dansk og engelsk

 

Find materialet fra webinaret om guide til APV-samtale med ansatte studerende: slides og videopræsentation


Læs mere om og tilgå tidligere APV og trivselsmåling på SDU.

Sidst opdateret: 22.11.2021