Skip to main content
DA / EN

Dekanatsekretariatet

Medarbejderportalen for ansatte på Det Tekniske Fakultet

TEK Dekanatsekretariat understøtter TEKs øverste ledelse i driften og udviklingen af TEK med administrativ bistand. Enheden løser sine opgaver i tæt samarbejde med den øvrige organisation. Sekretariatschefen er overordnet ansvarlig for TEK Dekanatsekretariatet.

TEK Dekanatsekretariatet varetager bl.a.: 

Medarbejdere ved Dekanatsekretariatet