Skip to main content

Kursusudbud

Overordnet:
Ph.d.-skolen udsender mail hvert halve år ang. indmelding af kursusudbud til ph.d.-studerende (kurser og sommerskoler) til godkendelse og herefter evt. oprettelse i den nationale database + Nordtek

Der er faste rammer for kursusbeskrivelsens indhold, hvilket fremgår af mailen – guidelines kan findes på ph.d.-skolens websider.

Mailen udsendes til ph.d.-kontaktpersonen og HoU. Det er altid ph.d.-kontaktpersonen, som på vegne af instituttets miljøer/sektioner besvarer ph.d.-skolens mail.

Aktiviteter ifm. SDUs internationale sommerskole rettet mod bachelor- og kandidatstuderende godkendes og udbydes ikke som ph.d.-kurser. 

Proces for indmelding af kurser på ph.d.-niveau:
Instituttets ph.d.-kontaktperson står for opgaver relateret til kursets afvikling:

 • Tjek af kursusbeskrivelse inden indsendelse til ph.d.-skolen, så krav til kursusbeskrivelsen er opfyldt herunder navn på underviser/ansvarlig, oplysning om ECTS og evt. kursusafgift (læs om prissætning nedenfor). Helst tilsendt som word-dokument (oprettelse af ph.d.-kurser i Odin er ikke nødvendigt). Der linkes altid til ph.d.-skolens web, medmindre kurset har sit eget link: www.sdu.dk/tek/phdschool. Hvis tid og sted er uafklaret ved deadline for indsendelse til ph.d.-skolen, foreslås denne tekst i kursusbeskrivelsen: For information on the exact time and place and how to sign up, email to [NAVN, EMAIL, EVT. TLF.]. Evt. passus om, at den ph.d.-studerende selv er ansvarlig for, at kurset er godkendt i ens ph.d.-forløb.
 • Instituttet finder underviser.
 • Korrespondance med underviser om fx dato, tilmeldte, etc.
 • Lokalebooking.
 • Til- og framelding og information til tilmeldte fx dato, tid og lokale.
 • Annoncering af kurset internt blandt ph.d.-studerende (hvis man ønsker anden annoncering udover den i de to databaser).
 • Eksamensafvikling herunder protokol/kursusbevis til underviser og herefter til den ph.d.-studerende. Den ph.d.-studerende skal selv huske at få kurset registreret i ph.d.-forløbet. Kontakt gerne PhD@tek.sdu.dk , hvis der ønskes en skabelon til kursusbevis. 
 • Evt. udsendelse af faktura via TEK-Øko. En evt. indtægt går til instituttet. Læs om prissætning nedenfor. 

Læs om prissætning her: 
I hht. aftalen om åbent marked for ph.d.-kurser (TEK er del af Model 1) kan man for danske ph.d.-studerende kun opkræve afgift til direkte omkostninger såsom materialer, licenser og forplejning.  For andre deltagende ph.d.-studerende (f.eks. fra udlandet) samt på generiske kurser som eksempelvis skrive- og formidlingskurser, kan man opkræve en kursusafgift per ECTS plus evt. direkte omkostninger. TEK henholder sig til en kursusafgift på 1200 kr. per ECTS, som anbefalet i aftalen.

Proces for indmelding af ordinære kandidatkurser, som udbydes til ph.d.-studerende:
Instituttets ph.d.-kontaktperson indsender link til det ordinære kandidatkursus til ph.d.-skolen og tjekker, om krav til kursusbeskrivelsen er opfyldt herunder navn på underviser/ansvarlig, oplysning om ECTS og evt. gebyr. Hvis tid og sted er uafklaret ved deadline for indsendelse til ph.d.-skolen, foreslås denne tekst i kursusbeskrivelsen: For information on the exact time and place and how to sign up, email to [NAVN, EMAIL, EVT. TLF.]. Evt. tilføjelse om, at kurset er undervist sammen med kandidatstuderende. Evt. passus om, at den ph.d.-studerende selv er ansvarlig for, at kurset er godkendt i ens ph.d.-forløb. 

Det anbefales ikke at udbyde kandidatkurser i de to databaser, da kurserne ikke er gratis for ph.d.-studerende indskrevet på andre universiteter. Hvis det er et stort ønske, skal følgende tekst fremgå: SDU students sign up via SPOC. Students from outside SDU sign up as single course student. Please see how here. The course is offered as a part of the master’s education and course fee will be charged.

OBS – Ordinære studerende har altid fortrinsret på kandidatkurser.

Proces for de studerendes egen tilmelding til kurser:
Ph.d.-studerende, der har fået godkendt et ph.d.-kursus via ph.d.-planen eller via godkendt ansøgning til ph.d.-udvalget, tilmelder sig kurset i henhold til vejledning i kursusbeskrivelsen. Den ph.d.-studerende skal huske at indsende kursusbevis til PhD@tek.sdu.dk til registrering i ph.d.-forløbet.

Ph.d.-studerende, der har fået godkendt ordinære kandidatkurser via ph.d.-planen eller via godkendt ansøgning til ph.d.-udvalget, tilmelder sig selv kurset - info findes ligeledes her:

 • Ph.d.-studerende har samme deadlines som ordinære studerende, dvs. hhv. senest 30. november til forårskurser og senest 30. maj til efterårskurser. De tilmelder sig via spoc https://spoc.sdu.dk - gerne med dokumentation for godkendt kursusdeltagelse, ellers kontakter TEK Reg&Leg ph.d.-skolen på PhD@tek.sdu.dk for at modtage en godkendelse af kursusdeltagelse.  
 • Hvis ovennævnte deadline er overskredet, kontaktes ph.d.-skolen på PhD@tek.sdu.dk, der undersøger, om der er plads på kurset.
 • Den ph.d.-studerende sørger selv for at trække eksamensresultat fra selvbetjening https://sso.sdu.dk/ og indsende det til ph.d.-skolen til registrering i ph.d.-forløbet til PhD@tek.sdu.dk.

Sidst opdateret: 03.12.2021