Skip to main content

Uddannelsesudvalg

Uddannelsesledere

For hver ingeniøruddannelse har Det Tekniske Fakultet udpeget en leder. 

Uddannelsesudvalg

Det er uddannelsesudvalgenes opgave at fungere som et samlende forum for uddannelsesudviklingen - blandt andet ved at inddrage de relevante faglige miljøer. Foruden uddannelseslederne består udvalgene også af forskere, undervisere og studerende fra Det Tekniske Fakultet, og herunder ser du udvalgenes konkrete sammensætning.

Uddannelsesudvalg for Bygningsteknik
Uddannelsesudvalg for Elektronik/Elektrisk Energiteknologi/teknisk diplom i Stærkstrømsteknologi
Uddannelsesudvalg for Electronics
Uddannelsesudvalg for Energiteknologi
Uddannelsesudvalg for Fysik og Teknologi
Uddannelsesudvalg for Global ledelse og design af produktionsnetværk , GMM
Uddannelsesudvalg for Innovation and Business
Uddannelsesudvalg for Integreret Design
Uddannelsesudvalg for Softwareteknologi/Software Engineering
Uddannelsesudvalg for Kemi- og Bioteknologi
Uddannelsesudvalg for Konstruktionsteknik
Uddannelsesudvalg for Spiludvikling og læringsteknologi
Uddannelsesudvalg for Maskinteknik
Uddannelsesudvalg for Mechanical
Uddannelsesudvalg for Mekatronik
Uddannelsesudvalg for Miljøteknologi
Uddannelsesudvalg for Operations Management
Uddannelsesudvalg for Produktion 
Uddannelsesudvalg for Product Development and Innovation
Uddannelsesudvalg for Robotteknologi
Uddannelsesudvalg for Sundheds- og Velfærdsteknologi

Uddannelsesstyring

Uddannelsesstyring på Det Tekniske Fakultet




Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 02.05.2022