Skip to main content
Kunstig intelligens

Derfor mangler Danmark en uddannelse i kunstig intelligens

Udviklingen inden for kunstig intelligens går stærkt. Nye anvendelsesmuligheder opstår konstant, og teknologien efterspørges i stigende grad i industrien, der mangler den nødvendige specialiserede arbejdskraft.

Af Lektor Luís Cruz-Filipe, institutleder Martin Svensson og dekan Marianne Holmer, , 15-09-2022

Syddansk Universitet har i dag søgt Uddannelses- og forskningsministeriets godkendelse til at oprette en ny bacheloruddannelse i kunstig intelligens, efter at have fået afslag sidste år.

Kunstig intelligens er et komplekst og udfordrende fagområde, der favner mødet mellem datalogi og andre videnskaber som biologi, psykologi og sociologi. Det er derfor et fag med et væld af anvendelsesmuligheder og en sådan bredde og tyngde, at det ikke kan rummes fyldestgørende i de eksisterende datalogiuddannelser.

Kunstig intelligens, som teknologi og fag, er ganske enkelt for omfattende.

Samtidig går udviklingen inden for kunstig intelligens så hurtigt, at uddannelse af specialister er afgørende for dansk konkurrenceevne.

Som Harvard Business Review skriver, er det ikke længere et spørgsmål om, hvilke virksomheder der vil drage fordel af løsninger baseret på kunstig intelligens, men i stedet et spørgsmål om, hvordan kunstig intelligens bedst understøtter den enkelte virksomhed.

Danmark går glip af vækst

Kunstig intelligens kan ses på bundlinjen. Den kan minimere elregningen, forhindre svindel i finansielle transaktioner og diagnosticere sjældne sygdomme. Kunstig intelligens kan gøre os til et rigere, grønnere og sundere samfund.

Men udvikling, implementering og anvendelse af kunstig intelligens kræver specialiseret viden. Det kræver, at vi uddanner en kompetent arbejdsstyrke med en umættelig interesse for en teknologi i hastig udvikling.

Danmark er et af verdens mest digitale samfund, men når det kommer til kunstig intelligens, halter vi bagefter. Eksempelvis har de fleste europæiske lande allerede lignende uddannelser. Som samfund er vi derfor nødt til at skifte gear.

I dag oplever organisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv, at virksomhederne ikke kan rekruttere den rette arbejdskraft inden for kunstig intelligens.

Ifølge Danmarks Statistik er netop manglende relevant viden og erfaring den absolut største barriere for virksomheder, der endnu ikke anvender kunstig intelligens i deres forretning.

Det er vi nødt til at lave om på.

Netop derfor vil vi på Syddansk Universitet oprette en ny bacheloruddannelse i kunstig intelligens.

Det har vores samfund brug for.

Ikke mindst, fordi vores undersøgelser viser, at kunstig intelligens som fag appellerer til en mere divers gruppe af unge uddannelsessøgende.

Uddannelsen kan dermed føre til, at vi får flere forskellige personer til at blive IT-specialister, hvilket vil bidrage til bedre og mere inkluderende løsninger på eksisterende og fremtidige udfordringer.

Derfor håber vi, at vi allerede næste studieår kan tage imod de første studerende på denne nye og vigtige uddannelse.

Kontakt Marianne

Marianne Holmer er dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Link til kontaktinformation

Kontakt Martin

Martin Svensson er institutleder på Institut for Matematik og Datalogi.

Link til kontaktinformation

Kontakt Luís

Luís Cruz-Filipe er lektor på Institut for Matematik og Datalogi.

Link til kontaktinformation

Redaktionen afsluttet: 15.09.2022