Skip to main content

Referat 27. februar 2020

 • Opfølgning på sidste møde herunder  
  • Nedlæggelse af uddannelsestypen enkeltfag
   Hvis uddannelses-typen enkeltfag skal nedlægges, så vil der være tale om en beslutning som ligger udenfor EVU-arbejdsgruppens regi. Beslutningen blev derfor at bevare grupperingen i første omgang, og så kigge ind i visningen af indholdet på siden.

   Helt generelt så undersøger Kommunikation, hvilke typer af lister, det er muligt at anvende men hvor det eksempelvis er muligt at præsentere i forhold til tema også. Det er dog et krav, at listerne bliver så automatiske at vedligeholde så muligt, så det ikke kræver en masse manuelt - da dette ikke vurderes at være en farbar løsning. 

  • Udsendelse af nyhedsbreve 
   Kommunikation undersøger, hvad der skal til for at få  punktet på et af de kommende GRUM-møder, da det er i dette fora udsendelsen af nyhedsbreve skal afgøres. I forbindelse med præsentation på Grum, skal både fordele og ulemper ved udsendelse af nyhedsbreve belyses.

   Kan man evt. som fakultet blive taget til indtægt for et særligt fokusområde, som man af forskellige grunde ikke ønsker at fokusere på. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen skal have sagsfremstilling til GRUM til godkendelse inden det kommer på GRUM.
   Det blev besluttet på mødet at SAMF skal levere indstillingen til GRUM - helt specifikt  skal det undersøges om Helle Bødker kan skrive denne. 

  • Katalogbestilling
   Kommunikation fjerner kasse til henvisning fra forsiden af EVU-søjlen, hvis der ingen hindring er mod det, i de respektive arbejdsgruppedeltageres bagland. Meld tilbage senest den 20/3 - ellers forsvinder kassen.

 • Mock-up af landing-side for uddannelsestyper
  Afventer afklaring på liste-typerproblematikken. Hvad kan vi/hvad kan vi ikke. Når dette kendes, så kommer Kommunikation med et oplæg til en landing-side.
 • Rammer for uddannelsespræsentationer 
  Jeanette, Kenneth og Caroline meldte sig til, at komme med et oplæg på, hvordan strukturelle retningslinjer for EVU-siderne kunne se ud. Her i forhold til de enkelte uddannelser. Dette oplæg præsenteres på næste møde i arbejdsgruppen.
 • Statistik over besøgende de sidste 6 mdr i EVU-universet.
  Man skal kontakte sin webkoordinator, hvis man ønsker at få adgang til statistik på sider. 

 • Status på kontaktsiden
  SAMF og Studieservice undersøger om der kan ændres på siden som den ser ud idag. SAMF i forhold til, om der skal være  samme antal kontaktnumre i forhold til HD og Studieservice i forhold til, om man ønsker at varetage hele kontaktdelen for EVU.

 • Struktur og arbejdsfordeling for uddannelsespræsentationerne
  Afventer strukturelle retningslinjer og mock-ups.

 • Eventuelt
  Intet at føre til referat.
 

Sidst opdateret: 04.11.2022