Skip to main content

Referat 15. december 2021

Status på arbejdet med nye mastersider ved Jeanette, Caroline og Trine
Der mangler  lige det sidste ting på siderne men det skyldes at Jeanette har fået nyt arbejde udenfor SDU og det sidste stykke tid har derfor været brugt på overdragelse af hendes opgaver til kollegaer.  Maria Slej-Hasselstrøm træder ind i gruppen i stedet for. 

Det informeres desuden om på mødet, at Trine Højlund fra SDU Kommunikation skal på forældreorlov i perioden 24. marts til den 8. august, hvorfor arbejdsgruppen går i dvale i denne periode. 

Der er enighed i arbejdsgruppen om, at det passer okay ind fordi så kan man bruge dvaleperioden på at på implementeret de nye  mastersider. 

Arbejdsgruppen mødes første gang i 2022 den 21/2, hvor de sidste ting i forhold til den nye mastersider skal klappes af.  Miniarbejdsgruppen, der udvides med Torsten fra TEK sender et bud mod resten af arbejsgruppen senest den 7. februar, så deltagerne i arbejdsgruppen kan nå at vende oplægget med deres bagland inden mødet den 21/2.

Eventuelt
Intet at føre til referat. 

Sidst opdateret: 04.11.2022