Skip to main content

Referat 4. oktober 2021

Status siden sidst
SDU Kommunikation har undersøgt om der er ressourcer i SDU Kommunikation til at køre  et projekt for at  afdække, hvilke kanaler Master-kommunikationen skal afvikles på. Det er desværre ikke en mulighed pt. 


Det videre arbejde med strukturelle retningslinjer for Master-siderne på sdu.dk
SDU Kommunikation anbefaler, at der  arbejdes videre med den mock-up, der allerede har været præsenteret før sommerferien,  men hvor SAMF og HUM får talt sammen om, om der er det indhold der skal være på siden.

SDU Kommunikation forslår yderligere, at der arbejdes ud fra en minimums-model for mastersiderne som er det der som minimum skal være på en master-præsentation, der har til formål at tiltrække nye master-studerende på SDU.  Men hvor man er enig om de forskellige benævnelser for overmenupunkterne  men hvor det samtidig også bliver muligt at tilføje mere information på siderne end der er lagt op til i minimumsmodellen.


Det videre arbejde med strukturelle retningslinjer for master-siderne på MitSDU
Det opleves som problematisk, at det er trukket en masse informtion ned på master-siderne som er direkte målrettet dagstuderende.  SDU Kommunikation undersøger om det er muligt at fjerne det forkerte indhold automatisk - ligesom det undersøges om gruppen kan få adgang til at se, hvordan en forsiden på det nye MitSDU kommer til at se ud. 

Eventuelt

Intet at føre til referat under eventuelt.

Sidst opdateret: 04.11.2022