Skip to main content

Referat for mødet den 25. oktober 2022

Deltagere: Caroline Zoffmann Jessen, Hum, Jørgen Breier Henriksen, Tek, Trine Søndergaard, Nat, Maria Slej-Hasselstrøm, Samf, Kenneth Baadsgaard, Studieservice, Anders Nyegaard Mikkelsen SDUB, Trine Højlund Sandberg SDUK

Afbud: Christine Dalgård SUND.

Præsentation af arbejdet med deltidsuddannelserne på HUM
Intet at føre til referat under punktet

Fælles drøftelse af nye strukturelle retningslinjer for master-uddannelserne
Fra gruppen er der et ønske om, at der kommer mere fleksibilitet ind i rammerne for  en præsentation af masteruddannelserne, fordi det er meget forskelligt, hvor meget/hvor lidt indhold man har at kunne præsentere omkring en masteruddannelse. Det blev derfor besluttet, at SDUK tilpasser oplægget og gør det mere fleksiblet. Gruppen får det tilpassede oplæg til godkendelse ca. 14 dage inden det sidste møde i 2022.

Tilbagemelding på "information til indskrevne studerende"
På det sidste møde i arbejdsgruppen blev det besluttet, at SDUK skulle undersøge, om arbejsdgruppen skal dække informationsbehovet til det indskrevne studerende ellerdet i stedet skal dækkes i den arbejdsgruppe, der varetager informationsbehovet til de indskrevne dag-studerende. Og her  er meldingen fra SDUK, at informationsbehovet bedst dækkes i EVU-arbejdsgruppen fordi den anden arbejdsgruppe udelukkende har fokus på dagstudierne.

Endelig blev det besluttet på det sidste møde, at SDUK skulle afdække  på ledelsesniveau, om der SKAL være information til  de EVU-studerende på MitSDU, og her er meldingen, at EVU-siderne skal overholde kanal-startegien, og derfor skal der være indhold til de EVU-studerende på MitSDU, men at det er op til arbejdsgruppen at beslutte hvordan. 

Under punktet melder SAMF, at de fremover ønsker at anvende MitSDU i formidlingen til indskrevne studerende, fordi der i deres  opfattelse er noget indhold, der ikke kan håndteres af SDU's andre platforme ( sdu.dk og Itslearning). HUM melder, at hvis det er SAMFs holdning, så er de umiddelbart positive overfor det. 

Men den samlede arbejdsgruppe er enige om, at der er et behov for at få afklaret, hvilken information  de indskrevne EVU-studerende SKAL have og hvilken informtion, der er nice to have. Og arbejdsgruppen ønsker også at udforske muligheden for at oprette tema-baserede informationssider til indskrevne studerende, således at der eksempelvis oprettes en side, der har til formål at dække informationsbehovet for en master-studerende. 

 For at komme videre i processen blev der besluttet følgende arbejdsfordeling til næsten møde.

SAMF undersøger hvilken information det er som der ikke kan passes ind på de andre platformen.

SDUK og Studieservice undersøger hvilken information SDU som organisation er forpligtet til at give de indskrevne EVU-studerende. 

Eventuelt
SDUK undersøger om der er en mulighed for, at EVU-uddannelserne kan blive passet ind  markedsføringshjulet på forsiden af sdu.dk 

Sidst opdateret: 07.11.2022