Skip to main content

Referat 17. marts 2022

Arbejdsgruppemøde i EVU 17. marts 2022

Gæstenotar: Kurt

Ad 1) Udkast til anvendes af uddannelsesskabelonen på en master-uddannelse

Maria gennemgik Master in Intelligence and Cyber Studies (https://sdu.dk/mics), lavet I den nye uddannelsesskabelon. Generelt er det let at anvende den nye skabelon og resultatet er også blevet rigtigt godt. Menupunktet ”Mere om uddannelsen” blev vendt. Torsten pegede på at vi på Bachelor og Kandidat har set at dette menupunkt dels blev brugt som lidt en skraldespand dels ikke fik mange besøg. Der blev rejst et ønske om et højre-spot eller en anden funktionalitet hvor man kunne annoncere forskellige arrangementer eller webinarer. I den gamle skabelon virkede Atlas-slideren super godt til dette og man savner muligheden. Det blev foreslået om ikke Kristoffer kunne udarbejde et par eksempler man kunne kigge på i arbejdsgruppen, når han kommer tilbage.

Næste blev det vendt om ikke man skulle lægge en fælles plan for implementering. På Samf vil man gerne have den store master uddannelse i offentlig ledelse omlagt, før man kunne lægge sig endelig fast på både plan og på indhold. Kurt undersøger om Trine har de strukturelle retningslinjer i udkast og vi snakkede om muligheden for at beholde ”Mere om uddannelsen” for at få statistik på siden under de enkelte masteruddannelser og evt. arbejde mere med at få det indhold der ligger på siden fordelt ud på nogle af de øvrige undersider. Caroline nævnte bl.a. at man f.eks. kunne have behov for en række testimonials fra nuværende studerende og her kunne menu punktet sagtens anvendes.

Ad 2) Ting at arbejde med i 2022

I forslag kom arbejdet med at etablere egentlige master sider på mitsdu enten som samlet master uddannelse for et fakultet eller pr. linje. Torsten spurgte ind til bevæggrunde for at man nu tænkte at man skulle have master på mitsdu. Caroline nævnte behovet for at kommunikere processer f.eks. ifm. at man dumper et fag. Torsten nævnte at han gerne ville slå et slag for at man med fordel kunne arbejde med at få Siteimprove sat rigtigt om og evt. anvende det kampagnemodulet der findes i SiteImprove, så man f.eks. kan måle på markedsføringstiltag på LinkedIn. Torsten nævnte i den forbindelse at man lige skulle huske at postfikse sin navngivning på kampagnerne med f.eks. NAT, så man kunne finde sine tal let.

Ad 3) Evt.

Intet til punktet

Sidst opdateret: 13.12.2022