Skip to main content

Referat for mødet den 17. maj 2023

Referat  for mødet den 17. maj 2023, kl 10.00-12.00 på Teams

Ad 1) Bemærkninger til referat og dagsorden
Ingen bemærkninger og dagsorden godkendt

Ad 2) Status på arbejdet og involvering af arbejdsgruppen ift. SDUx (SDU-K)
Der bliver for øjeblikket arbejdet på en landingside for SDUx sammen med en brandingprofil. Det bliver mere tydeligt at der skal gøres noget for EVU siden under uddannelse og at vi ikke bør sammenblande de akkrediterede uddannelsers landingside med SDUx'es. Derfor tager vi landingsiden under kærlig behandling og laver i arbejdsgruppen et arbejde med at få brugerrejsen og det grafiske udtryk optimeret. SDU-K laver et første udkast som ventileres i arbejdsgruppen.

Ad 3) Bordet rundt - hvad sker der lokalt ift. EVU? (alle)
NAT: Ikke så meget nyt, men der tales generelt meget om EVU

HUM: Ikke så meget, men der arbejdes en del på SDUx. Yderligere har man lavet et samarbejde med Samf. om kampagner.

TEK: SDUx fylder også her. Man afventer her om der kan etableres master i arbejdsmiljøledelse. Man kigger også på fleksibel master, for at slå et slag for denne mulighed

SAMF: SDUx fylder. Der er gode foreløbige optagetal på Master men også HD, hvilket er positivt.

Studieservice: Lidt afventende ift. SDUx og Carve raporten.

Ad 4) Ideer til hvad der skal arbejdes med på de tre kanaler i 2023 (alle)
Et ønske om at vi arbejder med siderne på MitSDU. Samf. arbejder på at lave en samlet side for alle masteruddannelserne de udbyder. Vi kigger nærmere på denne på næste møde.

Ad 5) Eventuelt
En opmærksomhed på at den kommende strategi for SDU kunne indeholde et fornyet fokus på EVU og dermed at der skal udviklet understrategi for dette område. Vi holder øje og tager det op hvis vi ser noget.


Sidst opdateret: 22.05.2023