Skip to main content

Dagsorden for mødet den 27. oktober 2020

  • Opdatering på tidsplan for nyt SDUnet, samt status på høringsproces på de strukturelle retningslinjer v/Kommunikation
  • Fælles drøftelse af oplæg til servicedeklaration for SDUnet
  • Fælles drøftelse af indhold på medarbejderportalerne for henholdsvis et institut og en enhed på fællesadministrationen
  • HR præsenterer deres forslag til indhold under menupunkterne ”Ansættelsesforhold”, ”Kompetenceudvikling” og ”Arbejdsmiljø”.
  • Input til, hvad en medarbejderhåndbog kan indeholde – punkt 2A i de strukturelle retningslinjer
  • Eventuelt

 

Sidst opdateret: 16.05.2023