Skip to main content

Dagsorden for mødet den 19. juni 2020

  • Status på SDUnet – hvor langt er vi i processen 
  • Gruppearbejde
  •   Gruppe 1: Medarbejderportaler: Hvilke behov og ønsker er der til en medarbejderportal? ( Hvilken typen indhold har man på siderne i dag, og hvilken type indhold kunne man godt tænke sig i fremtiden? 
  •   Gruppe 2: Servicesider: Hvilke behov har man som medarbejder til en Serviceside?
  • Kort præsentation af de 2 gruppers arbejde
  • Eventuelt /spørgsmål

Sidst opdateret: 16.05.2023