Skip to main content

Referat fra arbejdsgruppemøde den 24. maj 2023

Ad 1) Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt

Ad 2) Status siden sidst
a.  SDU IT har rullet en funktionalitet ud, der gør at forsiden af SDUnet bliver startside i 2. fane. Derudover arbejdes der på muligheden for at man ved hjælp af pop-up vindue kan klikke ja til, at det skal være sin fortrukne side. I samme forbindelse kigges ind i nyheder på medarbejderportalerne, således man som medarbejder ikke mister de nyheder, som kommer på forsiden. Det betyder også at de strukturelle retningslinjer skal tilpasses ved udrulningen af dette.

b. Der arbejdes på en feedback og kommentarfunktion på websider, hvor webkoordinatorer på fakulteter og fællesadministration er blevet bedt om at melde en mailadresse ind, således ejere af mailadressen (må meget gerne være en funktionspostkasse) får besked om der fx er døde links, feedback eller kommentarer til deres side.

c. I forhold til optimering af søgefunktion arbejdes der på at få et komponent ind på siderne, således det er muligt at søge lokalt. På Servicesiderne er der allerede lokal søgning.

Ad 3) Arbejdsgruppen for intern kommunikation - hvad er vores formål?
Genbesøgt beskrivelsen af arbejdsgruppen, hvor formålet er at arbejde med målrettet intern kommunikation. Vi skal i gruppen erfaringsudveksle med mulighed for at komme med ønsker til en forbedring af funktionalitet, indholdsstrukturering og indhold generelt på SDUnet, med vores målgruppe i fokus.  Arbejdsgruppen har samtidig til opgave at cleare sit mandat med sit bagland inden mødet i forhold til dagsordenen.

Ad 4) Hvad skal arbejdsgruppen arbejde med det kommende år?
Arbejdsgruppen besluttede at arbejde med følgende områder:
        ○ Internt nyhedsfeed, som en del af de strukturelle retningslinjer. Herunder en dybere proces omkring koordinering af nyheder, oversigt over muligheder for nyheder, driftstatus, IT status mm., på SDUnet.
        ○ Forbedringspotentiale i forhold til medarbejderhåndbogen.
        ○ Brug af siteimprove når feedback og kommentarfunktion udrulles, hvordan kan vi arbejde med det.
        ○ Arbejde med målrettet content på servicesiderne med baggrund i evalueringen fra efteråret 2022.
    
  Næste møde i arbejdsgruppen udvides, hvor vi går i dybden med første punkt omkring nyhedsfeed og brug af nyhedsfunktioner på sdunet.dk.

Ad 5) Eventuelt
Ingen punkter.

Sidst opdateret: 25.05.2023