Skip to main content

Referat 27. april 2020

Det blev aftalt, at alle arbejdsgruppedeltagere kigger ind i mock-uppen som miniarbejsgruppen har fremstillet og i den forbindelse overvejer følgende:

  • Hvilke kasser  har behov for at blive uddybet på en underside? og i givet fald, hvilken information er det, der er behov for på undersiden? Dette kan blot beskrives helt kort i punktform. Overvej i samme forbindelse gerne om, det kan give mening at integrere informationen fra andre steder under uddannelsessøjlen i form af mere globalt indhold. 

    Fristen for at melde punkter ind er mandag den 11. maj.  Og der må meget gerne meldes ind via arbejdsgruppens teams-gruppe, så alle er orientering om de forskellige indmeldinger. Efter indmeldelsefristen mødes arbejdsgruppen til et kort møde af en times varigehed for at planlægge den videre proces.  Kommunikation indkalder til dette møde hurtigst muligt.

    Dette kunne fx.  gøre sig gældende for de fakulteter, der fx. ikke har ret fyldige studielivs-præsentationer idag, hvor man i fællesskab kan udarbejde en tekst, der er fælles for hele SDU. Dea fra HUM indtræder i mini-arbejdsgruppen.

Sidst opdateret: 04.11.2022