Skip to main content

Referat af mødet den 1. september 2021

Evaluering af de nye uddannelsessider
Den korte tilbagemelding er, at siderne er blevet modtaget godt – og reelt har der ikke været den vilde respons på siderne fra fagmiljøerne og det må man så tolke som et godt tegn, selvom man dog godt kunne ønske sig, at der havde været en eller andre tilbagemelding.

Er der behov for, at vi får vist beslægtede uddannelser på vores uddannelsessider?

Der er enighed om i arbejdsgruppen, at man gerne vil have vist beslægtede uddannelser og SDU Kommunikation undersøger hvordan det skal gøres visuelt og sender et mock-up til arbejdsgruppen på det. Man vil gerne have mulighed for at vise beslægtede uddannelser på alle siderne på tværs af en given Ba-uddannelse – og det taler for at der skal tænkes i noget globalt funktionalitet.

Det forslås i arbejdsgruppen, at der rækkes ud til SDU Analytics for at høre om de kan være behjælpelige med at skaffe statistik på, hvilke uddannelser det typisk er man søger i kombination. Det aftales, at SDU Kommunikation rækker ud til dem.

Hvornår kører kampagner og hvad giver det mening at gøre på uddannelsessider i forhold til dette?
SDU Kommunikation sender årshjulsdokumentet ud til arbejdsgruppen.

Opdatering af de strukturelle retningslinjer for kandidat
De nuværende strukturelle retningslinjer fra Kandidat er sidst opdateret i 2017 og der er i arbejdsgruppen enighed om, at det giver mening at kigge ind i en opdatering af disse og denne opdatering må gerne komme forholdsvis hurtigt.

Der er i arbejdsgruppen også enighed om at man skal benytte samme skabelon, layout og så vidt muligt terminologi som det der er rullet ud på bachelorsiderne.

I en ideel verden vil der være bedst, hvis man kan nå at tilpasse på siderne inden det nye optage fordi ellers vil man først få glæde af rettelserne til optaget i 2023.
I årshjulsdokumentet for kandidat står der angivet disse datoer:
Årshjul – hvornår kan vi ændre hvad?
Ved større justeringer af siderne herunder f.eks. en komplet transformation af indholdet på siderne, udrulningen af nyt design eller en komplet forandring af de strukturelle retningslinjer, der ligger til grund for uddannelsestypen, skal disse justeringer altid foregå inden for et fast tidsinterval på året:
• 1. marts – 1. juni og 15. oktober – 1. januar (Kandidat og tilvalg og sidefag)

Der er gang i mange store webprojekter i efteråret og der udtrykkes bekymring fra nogle fakulteter om det er realistisk at nå inden det nye optag starter i foråret.
Der nedsættes en mini-arbejdsgruppe bestående af TEK, Studieservice og SDU Kommunikation.
SDU Kommunikation udarbejder en opdateret version af de strukturelle retningslinjer for kandidatsiderne, TEK kigger ind i en opdatering af skabelonen fra Bachelor og Studieservice sender de optagelsestermer, der giver mening at fokusere på i forhold til kandidat.
Sund nævner at det er vigtigt at huske at inkludere erhvervskandidat i arbejdet også og det skal arbejdsgruppen nok være opmærksomme på.

Eventuelt
Intet at føre til referat

Sidst opdateret: 04.11.2022