Skip to main content

Referat af mødet den 5. maj 2021

Status på implementering af nye uddannelsessider v/ alle

HUM er så godt som færdige med at implementere de nye uddannelsessider - det har været et stort arbejde at komme igennem fordi der  har været nogle fejl i skabelonen og man har derfor været nødt til at være over  alle de kopierede siderne mere end 1 gang. 

SAMF er så godt som færdige med deres skabelon og forventer at begynde at kopiere siderne ud i løbet af næste uge.

NAT er færdige med deres skabelon  og er så småt begyndt at kopiere siderne ud.

TEK er ved at foretage de sidste finjusteringer af deres skabelon.

SUND er  begyndt at kigge på deres skabelon i denne uge men har været forsinket i arbejdet pga arbejdet med at skrive Governance-dokument til MitSDU.

Da der er en oplevelse af, at der er fejl i skabelonerne, tilbyder SDU Kommunikation at kigge de færdige skabeloner igennem inden man begynder at kopiere disse ud. 

Der er forskellige ønsker til ændret funktionalitet eller melding om ting, der ikke virker. SDU Kommunikation afklarer disse og melder tilbage til arbejdsgruppen på teams.

Det drejer sig om følgende:

  • Mulighed for at indsætte "big-cta"
  • Mulighed for at anvende tekstkomponent i "foldout-list"
  • Mulighed for at benytte en enkelt kasse på video-bånd-elementet - herunder særligt centerering af denne ene kasse.
  • Mulighed for at anvende tekstkomponent på "Har du sprørgsmål" siden

Årshjul for ændringer på uddannelsessiderne v/Kommunikation

Efter en længere drøftelse i arbejdsgruppen, er der enighed om at ændre i dokumentet, så der kommer 1 tidspunkt på året, hvor man kan foretage større justeringer ( reelt komplette omlægninger) på BA-siderne. Denne periode defineres til 1.september-1.november. For kandidat vil perioden tilsvarende være 16.marts til 1. juni. SDU Kommunikation tilpasser i dokumentet og sender til gruppen igen, så det kan overgå til behandling i Webgruppen med efterfølgende behandling i Partnerkredsen.

Login-knap på forsiden af sdu.dk. Skal den være der? v/ SAMF

Arbejdsgruppen er enige om, at Login-knappen i dens nuværende omfang kan trænge til en justering med færre indgange til forskellige systemer målrettet indskrevne studerende fordi det nuværende format understøtter indskrevene studerende i, at der stadig er noget at komme efter på sdu.dk. Et løsningsforlslag kan være, at man blot har en genvej til forsiden af MitSDU. 

Arbejdsgruppen er dog også enige om, at man ikke for nuværende kan sløjfe knappen helt, da den fungerer som en fordelingsnøgle til andre sites. 

SDU Kommunikation undersøger om det er muligt at have en anden type genveje under "Login-knappen" på sdu.dk end på MitSDU og hvordan en proces for at få tilpasset den kan gøres. 

Eventuelt

Intet at føre til referat.


Sidst opdateret: 04.11.2022