Skip to main content

Referat af mødet den 17. november 2021

Deltagere i mødet:  Helle Bisgaard (SAMF), Mathilde Løv Hollmann (SUND), Kenneth Baadsgaard (Studieservice), Rune Nørgaard Jørgensen (Hum) Christine Højlund Andersen ( SDU Kommunikation), Torsten Bo Hansen ( TEK) , Trine Søndergaard (NAT) og Trine Højlund Sandberg (SDU Kommunikation).

Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt med kommentar om fra Tek, at det i fremtidige referater skal fremgå, hvem der har deltaget på mødet)

Ændringsforslag i navngivningen på BA på topnavigationsniveau – men på sigt også kandidat (Punkt fra  HUM)
 Fra benævnelsen ”Jobmuligheder” til ”Karriereveje”

Efter en længere debat i arbejdsgruppen blev det besluttet, at der er 3 muligheder for navngivning af det nuværende menupunkt "Jobmuligheder"

1) at det forsætter med at hedder "Jobmuligheder

2) At det kaldes "Karriereveje" som det forslås af HUM

3) at det kaldes "Fremtidsmuligheder som det forslås af en anden deltager i arbejdsgruppen.

Der er fordele og ulemper ved alle - og der er heller ikke enighed i arbejdsgruppen om, hvad der er den bedste mulighed. Det besluttes derfor, at SDU Kommunikation skal forsøge at afdække ved målgruppen, hvilken benævnelse der vil være den bedste.

Oplæg til nye strukturelle retningslinjer for Kandidat
Arbejdsgruppen nikkede ok til oplæget for de strukturelle retningslinjer. Mini-arbejdegruppen, der havde udarbejdet oplæget havde behov for input til  det dynamiske bånd på undersiden omkring uddannelsens opbygning. 

Her blev det forslået at fremhæve udenlandsophold og praktik, hvis det haves. Men det blev også forslået om man kunne bruge det til at fremhæve nogle af de mange tilbud som SDU Rio har til studernede for at få fortalt dem om den samlede palette af tilbud man får adgang til, når man læser en uddannelse på SDU.

Det blev derfor besluttet, at SDU Kommunikation rækker ud til SDU Rio og får afdækket, hvilke tilbud de måtte have somd det giver mening at fremhæve til de potentielle studerende. 

SDU Kommunikation tilpasser de sidste ting i oplæget og så udsendes dokuementet til arbejdsgruppen ASAP. 

SDUKommunikation undersøger ligeledes engelske benævnelser og tilpasser de nuværende engelske strukturelle retningslinjer, så disse er klar, når implementeringen på siderne går igang. 

Det blev desuden besluttet i arbejdsgruppen, at undersøger om SDU International har noget indhold, der er relevant at tænke ind i de engelske sider - Studieservice rækker ud til dem og hører, hvad der ligger af indhold. 

Drøftelse af koblingen mellem uddannelsessiderne og aktiviteterne fra "MødSDU" ( Punkt fra Studieservice)
Der er enighed i arbejdsgruppen om, at der kan være en begrænsning i at det kan placeres 2 mega-relaterede indholdselementer i "MødSDU"-sektionen fordi hvad nu hvis man har 4-5 ting samtidig som man gerne vil fremhæve. Kan man gøre noget andet for at få vist de mange tilbud, der tilbydes - ikke bare fra Studieservice men også fra fakulteterne selv. 

Det blev besluttet, at SDU Kommunikation skal komme med et bud på, hvordan man kan få fremvist de mange tilbud, der er til potentielle studerende - og der må meget gerne tænkes i en løsning, der både kan fungere, når der er få tilbud og ogå mange tilbud. Og så må der også gerne tænkes overskuelig vedligholdelse ind i siderne også. 

Drøftelse af placeringen af ”Mød de studerende online” (Punkt fra Studieservice)
Det blev besluttet, at SDU Kommunikation skal komme med et oplæg til, hvordan man kan få en bedre brugeroplevelse, så den potentielle studerende ikke selv skal sortere i kategorierne, inden den rigtige studerende "dukker" frem. Der spørges ind til om man kan linke direkte til den/de relevante studerende uden, at det bliver alt for komplekst at vedligeholde? Da et link til en specifik person vil kræve noget manuel vedligeholdelse på potentielt mange sider, når en af ambassadørerne stopper etc.

Visning af relaterede uddannelser 
SDU Kommunikations bud på en visning af relaterede uddannelser blev forkastet af arbejdsgruppen. Der er bekymring for at det fylder for meget visuelt, og kan det gøres enklere og så det ikke fylder så meget på siden, fordi der sker meget i forvejen på siderne, og hvad er vigtigst? 

Der udtrykkes desuden bekymring for, at det er opsat i en teknisk løsning,der endnu ikke findes, da der så vil skulle findes midler til det, inden det er muligt.   Det er arbejdsgruppens ønske, at der arbejdes indenfor de eksisterende rammer af Sitecore -og den melding bringer SDU Kommunikation med tilbage.

Kompetenceudvikling i heatmaps fra Siteimprove (Punkt fra SDU Kommunikation)
Arbejdsgruppen er enige om, at tilbuddet er relevant - timingen er bare skæv i forhold til, at der foregår mange andre ting i øjeblikket.  Det besluttes derfor at, der skal kigges ind i en ny dato i 2022 ( fx februar).

Og så forslås det, at der inviteres flere med - fx. Webgruppen. Og endeligt forslås det, at fokus for arrangementet bliver, at man kigger ind i en uddannelse (inkl. undersider) og hvis det er muligt, så må heatmap gerne være et der omfatter hele perioden ( altså fra før det nye design rullede ud) SDU Kommunikation undersøger om vi har et muligt eksempel, ellers så kan TEKs uddannelse bruges.

Eventuelt

Sidst opdateret: 04.11.2022