Skip to main content

Referat af mødet den 25. marts 2021

Afbud fra TEK.

Status på arbejdet med nye uddannelsessider

Der er udarbejdet 2 vejledninger, der beskriver arbejdet med de nye uddannelsessider. 1 vejledning, der beskriver, hvordan man arbejder med de forskellige komponenter på den nye sidetype. Endelig er der udarbejdet en vejledning, der opsætter 3 scenarier for selve migreringsprocessen , og hvad man skal være opmærksom på i de forskellige scenarier. 

Der er opbakning til at abejde videre med det "håndbyggede" skema , der skal indsættes via script på siden omkring uddannelsens opbygning - men hvor mouse-over funktionen fjernes. Derudover besluttes det, at tilføje et script fra ODIN, der viser en oversigt med de forskellige fag, der indgår i uddannelsen. Dette script kan trækkes via ODIN, hvor det er muligt at definere relevante overskrifter. Der kan ses et eksempel på en oversigt på denne side. Hvis man ikke selv kan trække scriptet fra ODIN, så anbefales det at tage fat i enten Odin-kontaktpersonen på sit fakultet eller direkte ved SDU Digital.

Kommunikation anbefaler, at man bruger scenarie 1 til migreringen af siderne fordi det vil være den model, der er lettest at komme i mål med og genrelt overskue.

Til arbejdet med siderne får hvert fakultet adgang til en mappen under testmappen, hvor der ligger en "færdig" skabelon, der lever op til de ting, der er beskrevet i de strukturelle retningslinjer.

Denne skabelon kan man så berige yderligere, så den passer til netop det fakultet man  hører til på. Det kan fx. være i forhold til at få oprettet indholdet på studielivssiden. 

Der blev spurgt ind til om kassen, der rummer optagelses-call-to-action på alle sider kan gøres global, så det er den samme kasse, der henvises til på alle sider. Det undersøge Kommuniaktion. Der blev desuden spurgt ind til om sektionen med ofte-spurgte-sprøgsmål kan gøres global, så alle kan anvende den sammen. Det kan den umiddelbart godt men da der er tilknyttet et farve-tema på denne del kan det være en show-stopper. Kommunikation undersøger også om der kan gøres noget her.

Når man har gjort skabelonen færdig med alle de gennemgående ting, der skal bruges på tværs af alle ens uddannelsesisder, så  kan man begynde det egentlige arbejde med at migrere uddannelserne en efter en.  Hvis man gør skabelonen færdig med alle de gennemgående elementer, så kan denne jo fungere som master for de øvrige sider.

Kommunikation udsender vejledninger og øvrigt materiale senest fredag formiddag. Der vil være hjælp at få i ugen op til påske ved at skrive til web@sdu.dk.

Login-knappen - punkt fra SAMF

Punktet flyttes  til det næste møde, da der er gang i mange ting for nuværende og det ikke haster.

Dokument , der beskriver årshjul for hvornår man kan ændre hvad på web

Kommunikation udarbejder et oplæg som den øvrige arbejdsgruppe får til kommentar ca. 14 dage inden mødet den 5. maj.

Sidst opdateret: 04.11.2022