Skip to main content

Referat af mødet den 2.februar 2022

Deltagere i mødet:  Helle Bisgaard (SAMF), Mathilde Løv Hollmann (SUND), Kenneth Baadsgaard (Studieservice), Rune Nørgaard Jørgensen (Hum) Christine Højlund Andersen ( SDU Kommunikation), Torsten Bo Hansen ( TEK) , Trine Søndergaard (NAT) og Trine Højlund Sandberg (SDU Kommunikation).

Hvad vil arbejdsgruppen gerne arbejde med i 2022?
Efter et år, hvor der har været skiftet design og indhold på både bachelor og kandidatsiderne, så er der enighed i arbejdsgruppen om at man skal bruge 2022 på at finpudse på de ting, der allerede er rullet ud. Der er ikke noget ønske om, at starte større projekter op i 2022. 

For at understøtte arbejdet med finjusteringer, så bliver det drøftet, at det kan give mening at kigge ind i de heatmaps, der blev opsat sidste efterår - dog først efter at testbaseret optag/kvote 2 er overstået.  SDU Kommunikation undersøger om det er muligt at få Siteimprove til at komme med et fagligt oplæg omkring brugen af heatmaps - altså hvornår skal man ændre, hvad betyder de forskellige ting i heatmaps etc. Det skal være på baggrund af de heatmaps som gruppen fik oprettet sidste efterår. 

Særligt i forhold til visning af relaterede uddannelser på bachelorsiderne  
Der har ikke været entydig enighed om, hvilken type uddannelser man skal vise under benævnelsen "relaterede uddannelser" fordi det netop ikke altid er relaterede uddannelser alle fakulteter ønsker at vise under overskriften.

Det  blev besluttet, at man som fakultet gerne må vælge enten at vise direkte relaterede uddannelser eller øvrige uddannelser som man gerne vil vise frem.  Der efterspørges dog stadig data fra Ministreriet på ansøgningsmønstre og SDU Kommunikation rykker derfor SDU Analytics for informationen. 

I mellemtiden skønnes det også at være væsentligt at undersøge, hvilke overskrift man viser uddannelserne under og SDU Kommunikation tilbyder derfor at gennemføre en voxpop i stil med den, der tidligere er blevet gennemført. 

For nuværende er er disse overskrifter til forslag:

  • Andre har kigget på
  • Andre så også
  • Andre besøgte også

SDU Kommunikation overvejer øvrige overskrifter og melder mod arbejdsgruppen, så der er enighed om hvilke man skal have afprøvet.

Punkt indbragt fra SUND. 
På SUND ønskes det at få vist erhvervskandidaterne som en gruppering i uddannelsesvælgeren og efter en kort drøftelse, bliver det besluttet, at man som arbejdsgruppedeltager lige skal cleare med sit bagland om der er nogle protester imod, da der tidligere har været et ønske om fra udvalgte fakulteter om ikke at fremhæve erhvervskandidat. SDU Kommunikation undersøger desuden om der er noget teknisk til hinder for at få vist grupperingen. 

Gruppen får 14. dage til at vende det med baglandet, og vende tilbage til SDU Kommunikation, hvis man ikke ønsker at få vist grupperingen de forskellige steder på sdu.dk

Eventuelt

Sidst opdateret: 07.11.2022