Skip to main content

Referat af mødet den 7. december 2022 i arbejdsgruppen for potentielle studerende

Deltagere i mødet:  Mathilde Løv Hollmann (SUND), Kenneth Baadsgaard (Studieservice),Christine Højlund Andersen (SDU Kommunikation), Helle Bisgaard (SAMF), Torsten Bo Hansen og Trine Højlund Sandberg (SDU Kommunikation). Afbud:  Trine Søndergaard (NAT) og Rune Nørgaard Jørgensen (Hum)

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden kommentarer

Opsamling på kampagneside - mangler I andet baseret på den mockup, der er udarbejdet af SDUK?
Der er  generelt godt modtagelse af mock-uppen og flere nævner, at den vil hjælpe dem, når de skal køre kampagner. SDUK fortæller, at kampagnesiden er tænkt til at køre kampagne på et samlet team og ikke en enkelt uddannelse fordi uddannelsessiderne allerede er tænkte meget markedsføringsbaserede, og det vil derfor blot give brugeren endnu et kampagneudtryk at forholde sig til. 

Som meldt ud i beskeden på teams med linket til kampagnesiden, så er der oprettet en særlig mappe i roden af sdu.dk. hvor det anbefales at placere alle kampagnesider fremadrettet. Mappen er navngivet "kampagner" så der vil altid skulle oprettes en kort-url til selve markedsføringskampagnen ellers så virker det  meget lidt subtilt at sende brugeren ind på en url, der indeholder noget med "kampagne" i navngivningen.

Et fakultet efterspørger en visning af, hvordan man få indarbejdet en liste-visning på siden, da denne jo netop er tænkt  til at være samlende for mere end en side/uddannelse. SDUK melder ønsket til baglandet men kan ikke love noget pga. 2 vakante stillinger i afdelingen. 

Status på Siteimprove seminar i heatmaps
SDUK har afventet at melde datoer ud for et Siteimprove seminar fordi der siden sommerferien har været store problemer med at få Siteimprove til at komme helt rundt ved crawls og det har gjort, at der er usikkerhed om, om data i systemet er rigtige. Det har været svært er få Siteimprove til at forstå omfanget af problemet og SDUK har valgt at tilbageholde det årlige kontingent for at få Siteimprove til at forstå omfanget af problemet. Så længe problemet har bestået, har SDUK ikke fundet det relevant at bruge tid på et seminar i et specifikt produkt. 

Et fakultet nævner, at der i Analytics er afvisningsprocenter på mere end 100%, hvilket ikke burde være muligt.  SDUK undersøger om data i Analytics har været valide på trods af crawl-problematikkerne, samt finder ud af, hvad årsagen til den høje afvisningsprocent kan være. 

Tilbagemleding fra  Siteimprove efter mødet:  Meldingen fra Siteimprove er,  at data har været valide i Siteimprove på trods af crawl-problematikken. Til gengæld har der været en fejl i opsumeringsfunktionen i analytics, og det er årsagen til afvisningsprocenter over 100. Fejlen er meldt mod deres tekniske afdeling den 12/12-22, og der afventes fix af denne.  

Hvis der kommer styr på de forskellige ting i Siteimprove og forudsætningen stadig er til det, så ønsker gruppen forsat et seminar i brugen af heatmaps. SDUK melder ønsket mod afdelingen.

Eventuelt/ hvad skal vi arbejde med i 2023
Der bliver meldt mødedatoer ud for 2023 i starten af året - der kan godt gå lidt pga. de 2 vakante stillinger i afdelingen. 

 

 

Sidst opdateret: 19.12.2022