Skip to main content

Referat af mødet den 15.august 2022i arbejdsgruppen for potentielle studerende

Deltagere i mødet:  Helle Bisgaard (SAMF), Mathilde Løv Hollmann (SUND), Kenneth Baadsgaard (Studieservice), Rune Nørgaard Jørgensen (Hum), Torsten Bo Hansen ( TEK) , Janne Valdgård Petersen (TEK), Trine Søndergaard (NAT) og Trine Højlund Sandberg (SDU Kommunikation). Afbud: Christine Højlund Andersen (SDU Kommunikation)

Orientering inden mødet: Torsten Bo Hansen udtræder som TEKs repræsentant i gruppen og ind træder Janne Valdgård Petersen. 

Navngivning af det relaterede element med henvisning til andre uddannelser
På mødet blev det besluttet at udføre en voxpop for at få afklaret, hvilke af disse formuleringer som giver bedst mening i forhold til potentielle studerende:

  • Andre har kigget på
  • Måske er du også interesseret i

SDUK melder resultatet af  voxpoppen til arbejdsgruppen hurtigst muligt.

Eventuelt
Det forslåes fra HUM at bruge næste møde i arbejdsgruppen på at kigge på ensartning af landingsider i forbindelse med kampagner og særligt ensartning af disse på tværs af fakulteter.  SDUK sætter gang i opgaven og medbringer et bud på en landingside på mødet i oktober. 

SDUK forslog at afvikle udvalgte af årets mødet fysisk i stedet for på Teams, og det var der opbakning til, hvorfor mødet i oktober bliver afholdt fysisk. SDUK finder mødelokale og tilpasser mødeindkaldelse. 

Der er forsat et ønske i arbejdsgruppen, om at afholde et seminar med Siteimprove i forhold til brugen af heatmaps. SDUK afstemmer datoer med Siteimprove og melder tilbage til arbejdsgruppen hurtigst muligt. 

Sidst opdateret: 04.11.2022