Skip to main content

Referat for mødet den 11/12 - 2020

Afbud fra SDUB.

Status på arbejdet i mini-arbejdsgrupperne og den videre proces.
Gruppen besluttede at slå de 2 grupper  "Offentlig organisationer” og ”Kommuner og regioner” sammen til gruppen  ”Kommuner, regioner og offentlige organisationer”.

Det har været lidt svært at koordinere, hvem der gør hvad i de forskellige miniarbejdsgrupper, og der var derfor enighed om, at udpege en "holdkaptajn" for hver gruppe, der er ansvarlig for at indkalde de andre deltagere i gruppen til møder, modtage feedback fra de øvrige deltagere i samarbejdsgruppen etc. 

Gruppen var desuden enige om, at der er behov for at få kvalificeret det indhold som de respektive mini-arbejdsgrupper er kommet frem til. 

Derfor får alle deltagere i Samarbejdsgruppen til opgave at kigge ind i de dokumenter , i de miniarbejsgrupper som man ikke selv er medlem af, og vurdere ,om der er det indhold, man som fakultet har behov for. Mangler der noget, skal man selv gøre "holdkaptajnen" for den respektive miniarbejdsgruppe opmærksom på  fejl/mangler. 

A hensyn til fremdriften i opgaven med at få lanceret nyt indhold i Samarbejssøjlen, var gruppen enige om, at sætte lidt mere hastighed på processen for at se, om det bliver muligt at vise en mulig ny samarbejdssøjlen frem i Webgruppen når dennes møde i februar. 

SDU Kommunikation vil gerne udarbejde/tilpasse den eksisterende mock-up, så arbejdsgruppedeltagerne har mulighed for at "cleare" indholdet med deres bagland.

Gruppen mødes næste gang den 1.februar 2021, og SDU Kommunikation skal derfor seneste modtage materialet, der ønskes implementeret seneste den 22. januar 2021.

 

 

Sidst opdateret: 04.11.2022