Skip to main content

Referat for mødet den 17/8 - 2020

Afbud fra SUND og SDUB.

Opfølgning på sidste møde 
Deltagerne på mødet er enige om at arbejde videre med NAT og Rios bud på kategorier, der er meldt ind i gruppens Teams-fora.

Det aftales på mødet, at gruppen skal mødes før det fastlagte møde i november, da man ønsker mere fremdrift i tingene. Mødet kommer forventeligt til at ligge ved udgangen af september.

Det aftales, at de deltagere, der ikke allerede har meldt indhold ind til strukturen har en frist til at melde ind seneste den 10/9 og så mødes gruppen umiddelbart herefter. Kommunikation varsler de enheder, der ikke deltog i dagens møde om deadline.

Kommunikation udarbejder desuden et visuelt oplæg som gruppen sammen kan kigge på til næste møde.

Gruppen er desuden enige om at ændre navngivningen på en af  overkategorierne fra "skoler og gymnasier" til "grundskoler og ungdomsuddannelser", da denne betegnelse er bredere og rummer flere. 

  • Eventuelt
 

Sidst opdateret: 04.11.2022