Skip to main content

Referat for mødet den 23/10 - 2020

Afbud fra SUND og SDUB

Præsentation af visuel mockup og det videre arbejde i gruppen

SDU Kommunikation præsenterede den visuelle mockup med de forskellige målgrupper for gruppen. Der var enighed i gruppen om at arbejde videre med indholdet på siderne, for at få dette kvalificeret, inden det præsenteres i Webgruppe-regi med henblik på endelig kvalificering af indhold.

For at fordele arbejdet bedst  muligt, blev det aftalt i gruppen, at man deler sig op i mini-arbejdsgrupper, hvor udvalgte grupper arbejder med forskellige målgrupper. Det er målsætningen, at gruppen kan mødes igen inden jul. 

SDU Kommunikation  indkalder til nyt møde start/medio december, hvor det er planen, at vi skal kvalificere indholdet endeligt, inden det går på Webgruppen i det nye år. 

SDU Kommunikation opretter et skema i teams, hvor deltagerne i arbejdsgruppen har mulighed for at melde ind i forskellige mini-arbejdsgrupper. Disse koordinerer selv arbejdet i mellem sig.

SDU Kommunikation kommer med et bud på en tidsplan for at komme hen i mod den endelige kvalifikation og er også behjælpelig med at tilpasse i visuel mockup. 

  • Eventuelt
 

Sidst opdateret: 04.11.2022