Skip to main content

Referat for mødet den 14/9- 2021

Status på det videre arbejde med mock-up til samarbejdssøjlen.

SDU Kommunikation forslår, at der arbejdes videre med den nuværende mock-up men hvor der tilpasses i mængende af indhold, så der i højere grad fokuseres på et indhold, der allerede er tilgængeligt idag. Men hvor det bliver muligt at producere nyt indhold for de fakulteter, der har mulighed for det. Dette kan evt. gøres under et menupunkt, der hedder "særlige indsatsområder".

Gruppen er enige om, at dette må være vejen frem til en ny side for samarbejde. 

Status fra de forskellige grupper

Virksomheder
For de fakulteter, der ønsker at producere indhold, der ikke allerede findes i den nuværende struktur bliver det muligt at gøre det under hvert af de besluttede menupunkter men hvor man blot kalder området "Særlige indsatsområder" fordi så er man ikke så afhængig af, at alle skal kunne være med på at producere indhold. SDU Kommunikation forsøger i samarbejder med SDU Rio at danne sig et overblik over, hvilken information der allerede findes til menupunktet idag. SDU Kommunikation rækker dersuden ud til TEK for at se om de kan være behjælpelige med at afgrænse deres information til menupunktet. 

Offentlige organisationer
SDU Kommunikation og SDU Rio kigger sammen ind i menupunktet og danner sig et overblik over, hvilken typen information, der allerede findes til menupunktet idag.  SUND har leveret deres information men melder en ændring af en overskrift til SDU Kommunikation ind.

Skoler og gymnasier 
Gruppen melder tilbage, at langt det meste indhold burde være på plads - men gruppen kigger lige på tingene en ekstra gang for at sikre sig, at alt er som det skal være. 

Foreninger og interesseorganisationer
SDU Kommunikation og SDU Rio kigger sammen ind i menupunktet og danner sig et overblik over, hvilken typen information, der allerede findes til menupunktet idag. 

Generelt - det vil være at foretrække, hvis gruppens medlemmer selv foretager de webmæssige rettelser - da rettelse og inhold ofte kommer for sent i forhold til at SDU Kommunikation kan nå at lægge indholdet/foretage rettelser ind inden mødet.

Tidsplan frem til en endelig mock-up
Det forslås, at gruppen bruger tiden hen til efterårsferien på at danne sig et overblik over, hvilket indhold der findes i dag .
Derudover forslås det at bruge tiden efter efterårsferien og frem til det næste møde i arbejdsgruppen til at få så meget af indholdet på plads som muligt, sådan vi har en nogenlunde færdig mock-up til mødet i november.

 

 

Sidst opdateret: 04.11.2022