Skip to main content

Referat for mødet den 23/3 - 2021

På mødet deltog Matte Fentz Haastrup som er blevet ansat som gymnasiekoordinator på SDUB. 

Gruppen drøftede kort den visuelle mock-up som SDU Kommunikation havde arbejdet videre med. Der manglede dog at blive tilføjet lidt ting hist og her - nogle fordi de var blevet fremsendt kort før mødet og andet fordi der stadig mangler adklaring på dette. 

Der er i gruppen enighed om, at der arbejdes på at færdiggøre den visuelle mockup til mødet i maj. De forskellige grupper er selv ansvarlige for lige at tjekke op på, om indholdet på siderne er som ønsket. Man må gerne som deltager i arbejdsgruppen lige kigge på de andre gruppers sider, så man sikrer sig, at man får fremhævet de ting som man gerne vil - altså at der ikke er noget, der er blevet overset eller fremhævet anderledes end man forventer. 

SDU Kommunikation ser om de kan finde topbileder til de 4 landingsider - der var snak om at udarbejde et mere grafisk element til siderne. SDU Kommunikation undersøger om Grafisk center har mulighed for at hjælpe med opgaven men modtager gerne billedemateriale, der kan indgå i topbillederne.

Yderligere materiale, der skal indarbejdes samt ting man ønsker ændret i den nuværende mockup  inden mødet den 3/5 skal ligges på teams en uge før mødet for at SDU Kommunikation kan nå at indarbejde det.

Sidst opdateret: 04.11.2022