Skip to main content

Referat for mødet den 24/6 - 2021

På mødet deltog Mikkel Linnemann Johansson og Philip Hallenborg som gæster fordi Simone Sørensen går på barsel til september og der skal derfor findes en vikar i perioden. Det er uklart om vikaren bliver enten Mikkel eller Philip.

SDU Kommunikation forslog, at der skal tilpasses i indholdsmængden i den nuværende mock-up for at det bliver lettere at komme i mål med opgaven  fordi den nuværende mock-up ligger op til en meget dybt indholdsstruktur og gruppens arbejde er stadig  på et overordnet niveau.

Et forslag til at komme videre med opgaven er, at man kigger ind i, hvilke indholdsområder man allerede i dag har indhold til, og hvilke man vil skulle producere indhold til. 

SDU Kommunikation forslog desuden, at der skæres i det visuelle layout, fordi det er altid svært at finde passende billeder og det kan også gøre opgaven sværere at komme i mål med. Et eksempel på en tilpasning kan ses under målgruppeindgangen "virksomheder" i den nuværende mock-up.

Der var opbakning i gruppen til at skære ned på indholdet i mock-uppen og det blev aftalt, at alle mini-arbejdsgrupper mødes inden det kommende møde i arbejdsgruppen i september, for at se om der kan tilpasses/skæres ned på mængden. 

SDU Kommunikation deltager i møderne, der afholdes forud for september-mødet, både for at biddrage med sparing men også for at se, hvor der kan tilpasses i den nuværende mockup.

Det blev desuden forslået, at kigge ind i det oprindelige dokument fra SDU RIO, der på helt overordnet niveau ridser en ny struktur op.

SDU Kommunikation deler linket til den nuværende mockup i teams-gruppen samt det oprindelige dokument fra SDU RIO. Mok-up må gerne deles med den man tænker, der er relevante - man skal bare huske at fortælle, at den stadig er work-in-progress.

Sidst opdateret: 04.11.2022