Skip to main content

Referat for mødet den 23/2 - 2021

Afbud fra SUND

Status på arbejdet i mini-arbejdsgrupperne og den videre proces.

SDU Kommunikation deler den opdatede mock-up på teams. Arbejdsgruppen var enige om, at de gerne ville mødes en gang mere inden det ordinære møde i maj. Mødet bliver afholdt tirsdag den 23. marts kl. 14.00-15.30.

Inden mødet i marts, var der enighed i arbejdsgruppen om at arbejde videre med den nuværende mockup.

Miniarbejdsgrupperne fik til opgave at overveje hierakiet  af informationen på de forskellige forsider.  Altså hvilken rækkefølge skal de forskellige indholdselementer kommer i på forsiden. Hvad skal komme først? Hvad skal komme sidst?  De gælder for alle målgruppeindgangene:

  • Virksomheder
  • Grundskoler og gymnasier
  • Foreninger og interesseorganisationer
  • Kommuner, regioner og andre offentlige organisationer.

Der mangler indhold til de 2 af målgrupperne ( Foreninger og interesseorganisationer og Kommuner, regioner og andre offentlige organisationer.) Rina kommer med bud til indhold i den første målgruppe (blot i overskriftsform, da meget af indholdet går igen) og Rina tilbød desuden, at hjælpe med den sidste målgruppe fordi, der har Rio også en del indhold til. 

Endeligt så skal de forskellige arbejdsgrupper komme med et bud på indhold til en underside, under de respektive målgrupper, så det bliver tydeligt, hvordan flowet på siden skal være. Altså det her med at få forklaret de overordende tanker, og hvordan man får sendt brugeren videre ud på fakulteternes egne sider på en god måde.

SDU Kommunikation sætter teksten op i Sitecore, så man visuelt kan se, hvordan det kommer til at se ud. Der er altså alene indholdet og ikke formen som miniarbejdsgrupperne skal overveje. 

Mini-arbejdsgrupperne ser ud som følger:

  • Virksomheder (Lone, Trine T, Simone og Rina)
  • Grundskoler og gymnasier ( Caroline, Simone og Jeppe)
  • Foreninger og interesseorganisationer ( Rina)
  • Kommuner, regioner og andre offentlige organisationer ( Tomas og Rina)

Som det sidste aftalte arbejdsgruppen, at der skal udarbejdes et tekstforslag til kontaktsiden, der skal linkes til fra forsiden af Samarbejdssøjlen. Lone og Rina meldte sig til denne opgave. Caroline og Simone kommer med et bud på en tekst til kontakt under "Grundskoler og gymnasier".

SDU Kommuikation ændrer den nuværende kasse  (uden billede) til en større kasse med billed og lidt mere tekst. 

SDU Kommunikation skal modtage de forskellige ting fra arbejdsgrupperne senest den 16/3, så vi kan nå at tilpasse mock-upen inden mødet.

 

Sidst opdateret: 04.11.2022