Skip to main content

Referat for mødet den 8. februar 2022

Deltagere: Lone Søvad (TEK), Caroline Zoffmann Jessen (HUM), Tomas Homburg (SUND), Trine Tybjerg Holm (SAMF), Mikkel Linnemann Johansson (NAT) , Mette Fentz Haastrup (SDUB), Katrine Rabølle Steinrud (Studieservice), Trine Højlund Sandberg (SDUK)

Afbud: Thomas Schmidt (SDU Rio),

Ny deltager i arbejdsgruppen - Katrine fra Studieservice.

Status på det videre arbejde med mock-up til samarbejdssøjlen.
Det har ikke været muligt at få en tilbagemelding fra SDU Rio om, hvor meget indhold, der allerede findes idag, så den oprindelige mock-up kunne tilpasses med lidt mere indhold. SDUK har i stedet tilpasset den oprindelige mock-up, så vi er mere tilbage til udgangspunktet for det oprindelige arbejde, og hvor der i skabelonform er indsat "særlige indsatsområder på de forskellige landing-sider. 

For at vi kommer videre i processen vil det være SDUKs anbefaling, at der bliver udarbejdet en indstilling til Partnerkredsen, hvor de får til opgave at trække af på ressourcetræk samt ambitionsniveau på opgaven generelt . Inden indstillingen går i Partnerkredsen, så vil dokumentet skulle til drøftelse i Webgruppen, da der kan være behov for at tilpasse den nuværende brobygningsvælger, da der har været ønsker i gymnasiearbejdsgruppen som det er uklart om det kan rummes i den nuværende brobygningsvælger. 

Gymnasiegruppen melder mod SDUK præcist, hvad det er man ønsker at få tilpasset i brobygningsvælgeren, så dette kan fremgå af indstillingen. 

Arbejdsgruppen for Samarbejde tilsluttede sig behovet for, at der bliver udarbejdet en indstilling til Partnerkredsen, så der kan komme en afklaring på ambitionsniveau samt afklaring på ejerskab for søjlen. 

Arbejdsgruppen for Samarbejde får dokumentet til orientering inden det overgår til behandling i Webgruppen og Partnerkredsen.

Hvad vil I gerne arbejde med i arbejdsgruppen i år?
Det er et udtalt ønske i arbejdsgruppen , at det lykkedes at komme i mål med  lanceringen af en ny samarbejssøjle på sdu.dk i 2022.

 

 

 

 

Sidst opdateret: 04.11.2022