Skip to main content

Referat og dagsorden for mødet d. 26. april 2023

Til stede: Caroline Z. Madsen (HUM), Christian V. Nielsen (SAMF), Katrine R. Steinrud (Studieservice), Kristoffer L. Sørensen (SDUK), Kurt Bilde (SDUK), Mette F. Haastrup (Biblioteket), Mikkel L. Johansson (NAT), Peter Olander (RIO), Tomas Homburg (SUND)

 

1: Siden sidst - orientering

 • Opdateret hjemmeside – ny version 1.0
 • Engelsk version på vej - Studentermedhjælpere fra SDU KOM har opgaven og begynder arbejdet i midt juni.
 • Der etableres et projekt i SDU KOM, hvor Brobygningsvælgeren bliver endevendt og undersøgt. Dette skal afdække behovet for at opdatere vælgeren primært ift. de eksterne målgrupper.

 

2: Forslag til ændringer/tilføjelser til siderne

Gennemgang af de modtagne ændringsforslag (modtaget feedback fra RIO, Studieservice, Biblioteket og HUM)

SDU RIO:

 • Få knyttet erhvervspartnerskaber tættere til undersider på relevante steder samt få rykket spot længere op på forsiden
 • Kalender: EOM-modul, messer, business-school, konkrete arrangementer
 • Beslutning: Peter og Kristoffer arbejder videre med det

Studieservice og Bibliotek:

 • Forslag til ændringer til siden om Gymnasier og grundskoler – billeder og bokse + tilføjelser til brobygningsvælgeren
 • Beslutning : Kristoffer opdaterer bokse og billeder, Katrine og Kurt tager tilføjelser til brobygningsvælgeren bilateralt

HUM

 • Forslag om at få skrevet samarbejdssiderne rent, da det sprogligt stikker i mange forskellige retninger, så tonen ensartes og bliver skarpere. Kurt informerer om, at SDU KOM har rekrutteret netop for at sikre, at alle søjler på sdu.dk, bliver løbet igennem over tid. Når arbejdet når til samarbejdssøjlen bliver der meldt ud til gruppen.
 •  Forslag om at få indført målgruppeindgange på forsiden, som der tidligere er blevet arbejdet med i gruppen, og få omskrevet indholdet til disse målgrupper. 
 • Beslutning om at arbejde videre med målgrupper – se punkt 3.

 

3: Gruppens arbejde fremover

 • Beslutning om at arbejde videre med målgrupper og få strømlinet indholdet på siderne ud fra disse målgrupper. Næste møde bliver fysisk og vi sigter efter at holde et længere møde, hvor vi sammen med en facilitator/servicedesigner, holder en workshop for at bliver skarpere på samarbejdssøjlen, målgrupperne og indholdet. Vi inviterer i første omgang arbejdsgruppen for forskning med, for at få en bedre forståelse af deres behov og indsigter samt at sikre, at man ikke nødvendigvis bliver forsinket af at skulle hente mandat i baglandet, så der kommer fremdrift.

 

4: Eventuelt

Intet til dette punkt

 

Sidst opdateret: 28.04.2023