Skip to main content
DA / EN

Uge 6: Information om tilpasningsprocessen

Den 5. februar var der frist for at indmelde afværgeforslag og Fællesområdet, Det Humanistiske Fakultet og Det Tekniske Fakultet er nu i gang med at få et overblik over, hvad der er indmeldt.

Fra den 21. januar til den 5. februar har medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere haft mulighed for at indmelde forslag, som kan begrænse antallet af uansøgte afskedigelser. Det har blandt andet været muligt som medarbejder at gå i dialog med sin leder om frivillige fratrædelser, deltid, naturlig afgang og seniorordninger.

Samtidig har det været muligt via en formular på sdunet.dk/budget2021 eller via sin leder at komme med forslag til driftsbesparelser eller øgede indtægter.

Generelt har medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere vist et meget stort engagement i afværgefasen i forhold til at komme med forslag og afdække mulighederne for frivillige fratrædelser mv.

De tre hovedområder arbejder i øjeblikket med at få et overblik over de indkomne ønsker i forhold til fratrædelser, seniorordninger og deltid, samt indkomne forslag til effektiviseringer og besparelser. Hovedområderne vil på denne baggrund tage stilling til det endelige tilpasningsbehov og hvor mange medarbejdere, der indstilles til afsked eller varsles ned i tid.

Beslutningen om de konkrete indstillinger bliver truffet i uge 8 af henholdsvis dekanen på HUM, dekanen på TEK og universitetsdirektøren på Fællesområdet (beslutnings- og udvælgelsesfasen).

Faserne i den videre proces
I uge 9 går vi ind i orienteringsfasen. Her vil de medarbejdere som indstilles til afskedigelse eller ændrede arbejdsvilkår i form af omplacering eller nedsættelse af arbejdstid, blive varslet via en sindetsamtale. I uge 10 og 11 vil der være 14 dages partshøring. Herefter vil den endelige afgørelse om afsked eller ændrede arbejdsvilkår blive truffet af rektor i uge 12 (afbødefasen).

Se tidsplanen for processen

Yderligere information
Uvisheden om, hvad de økonomiske tilpasninger kommer til at betyde for den enkelte medarbejder, kan give anledning til bekymringer ikke mindst i en tid, hvor vi arbejder hjemmefra og kun kan mødes digitalt. Medarbejdere, som har spørgsmål eller har behov for dialog, er velkomne til at kontakte deres leder, deres tillidsrepræsentant eller HR-service.

Redaktionen afsluttet: 10.02.2021